Obseg, ploščina, površina in prostornina

Animacija prikazuje formule izračunavanja obsega in ploščine likov ter površine in prostornine teles.

Povezani dodatki

Geometrijske transformacije – premik

Animacija prikazuje premike v ravnini in prostoru.

Razvrščanje geometrijskih teles

Animacija ponazarja možnosti razvrščanja geometrijskih teles ob konkretnih primerih.

Razvrščanje kvadrov

Različne vrste kvadrov bomo ponazorili s pomočjo vsakodnevnih uporabnih predmetov.

Sofijina pisalna miza

Na primeru pisalne mize odlično prikažemo poglede bolj zapletenih teles.

Naklonski kot geometrijskih elementov v prostoru

Naklonski kot premic in ravnin v prostoru z upoštevanjem različnih primerov.

Geometrijske transformacije – vrtenje

Animacija prikazuje vrtenja v ravnini (okoli točke) in prostoru (okoli premice).

Razvrščanje geometrijskih teles 2.

Animacija ponazarja možnosti razvrščanja geometrijskih teles ob konkretnih primerih.

Sestavljanje kocke

Sestavljanje kocke iz enotskih kock s pomočjo vzorčnih pogledov ob prostorskih predstavah...

Added to your cart.