Obseg, ploščina, površina in prostornina

Animacija prikazuje formule izračunavanja obsega in ploščine likov ter površine in prostornine teles.

Povezani dodatki

Povezava med prostornino valja in stožca

S poskusom bomo pokazali, da je prostornina valja trikrat večja od prostornine stožca.

Kvader (naloge)

S pomočjo oglišč kvadra lahko določimo robove, diagonale in mejne ploskve.

Tridimenzionalni (kartezični) koordinatni sistem

Tridimenzionalni koordinatni sistem z razlagalnimi skicami in nalogo za razvijanje...

Kocka iz kock

Pravilni heksaeder, sestavljen iz enotskih kock in z njim povezane naloge poglabljajo in...

Császárjev polieder

Nekonveksni Császárjev polieder omejuje 14 trikotnikov.

Načrtovanje kota 60°

Pri načrtovanju kota 60° bomo izhajali iz načrtovanja enakostraničnega trikotnika.

Zrcaljenje daljice čez premico

V ravnini sta dani premica t in daljica AB. Zrcalimo daljico AB čez premico t.

Sestavljanje figur (enobarvno)

Iz enotskih kock je treba sestaviti ustrezno prostorsko figuro (telo).

Added to your cart.