Obseg, ploščina, površina in prostornina

Animacija prikazuje formule izračunavanja obsega in ploščine likov ter površine in prostornine teles.

Povezani dodatki

Mreža kocke (naloge)

Iz mreže, sestavljene iz šestih skladnih kvadratov, ni mogoče vedno sestaviti kocke.

Načrtovanje kota 60°

Pri načrtovanju kota 60° bomo izhajali iz načrtovanja enakostraničnega trikotnika.

Načrtovanje vzporednih premic – prva rešitev

Načrtajmo premico g, ki je vzporedna premici e in gre skozi točko P.

Na koliko delov razdelijo prostor 3 ravnine?

Tri ravnine lahko na več načinov razporedimo v prostoru. Oglejmo si, na koliko delov...

Kvader

Pokončno prizmo, ki ima za osnovno ploskev pravokotnik (ostale mejne ploskve so tudi...

Krogla

Krogla je množica točk v prostoru, ki so od dane točke oddaljene največ za polmer.

Pogledi

S pomočjo treh različnih pogledov lahko z gotovostjo izberemo ustrezno telo.

Križišče

Urjenje orientacije in določanja lokacije.

Added to your cart.