Obseg, ploščina, površina in prostornina

Animacija prikazuje formule izračunavanja obsega in ploščine likov ter površine in prostornine teles.

Povezani dodatki

Szilassijev polieder

Konkavni polieder z značilnimi lastnostmi je ime dobil po madžarskem matematiku.

Zanimive površine

Möbiusov trak in Kleinov vrč sta posebni dvodimenzionalni površini, ki imata samo eno...

Prostornina krogle (demonstracija)

Z vsoto prostornin "tetraedrov" dobimo približek za prostornino krogle.

Prostornina tetraedra

Pri določanju prostornine tetraedra izhajamo iz prostornine prizme.

Sestavljanje figur (večbarvno)

Iz barvnih kock je treba sestaviti ustrezno prostorsko figuro (telo).

Sestavljanje figur (3D)

V dani prostorski mreži je potrebno s pomočjo danih pogledov sestaviti ustrezno figuro.

Načrtovanje pravokotnice na premico v točki P, ki leži na premici

Dana je premica e in na njej točka P. Načrtajmo pravokotnico g na premico e v točki P.

Stožnice

Stožnica je presečna krivulja, ki nastane, če presekamo krožni stožec z ravnino.

Added to your cart.