Oblike rečnega reliefa

Oblike rečnega reliefa

Reke imajo pomembno vlogo pri oblikovanju Zemljinega površja; povzročajo erozijo ter prenašajo in odlagajo usedline.

Geografija

Keywords

river, Teren oblikovanje, Vodotoki, struga reke, ustje, Zgornji del, srednji tečaj, Spodnji del, delta, Estuarij, erozija, kamninski delci, stagnirala, Bend, bar, otok, Dolina, topografija, voda, hidrografija, Kroženje vode, narava, spoznavanje narave, fizična geografija, geomorfologija, geografija

Povezani dodatki

Scenes

Reke

Reke imajo kot zunanja sila pomembno vlogo pri oblikovanju Zemljinega površja; povzročajo erozijo ter prenašajo in odlagajo usedline. Štiri glavne vrste rečne erozije so: delovanje sile vode, drgnjenje, drobljenje in topljenje. Te se lahko vzdolž reke spreminjajo v odvisnosti od terena.

Zgornji tok

Tekoče vode imajo določeno količino energije, katere del se porablja za prenašanje usedlin, preostanek pa za erozijo rečnega dna. Reke z velikim naklonom imajo več energije, kot je potrebne za prenašanje usedlin. Hitro tekoče reke poglabljajo svoje struge, ker jih erodirajo s pomočjo materiala, ki ga prenašajo, pri čemer sčasoma nastane dolina oblike V.

Definicije:

Soteska: globoka, ozka globel, navadno med gorami, s strmimi, skoraj navpičnimi skalnatimi stenami, na dnu pa teče reka ali potok.

Kanjon: zelo dolga, globoka dolina s strmimi, skalnatimi stenami, ki jo izdolbe reka, ki teče na dnu.

Slap: Del reke ali potoka, kjer se voda spusti čez rob navpične ali strme pečine. Pojavi se tam, kjer so v strugi trde kamnite platorme. Mehkejše plasti kamnin, ki se nahajajo nad in pod bolj trdo kamnino, hitreje erodirajo, pri čemer v naklonu nastane stopnica, prek katere voda pada navpično ali v kaskadi.

Srednji tok

Energija rek z blagim naklonom je uravnotežena, kar pomeni, da lahko nosijo in odlagajo toliko usedlin, kot jih ustvarijo z erozijo. Ko v zavojih tečejo po vse manj strmem naklonu, oblikujejo tok reke. Na eni strani sčasoma nastanejo naplavne ravnice, medtem ko nasprotno obrežje erodira; pri tem nastane zavoj. Hitrost toka je večja na zunanji strani zavoja, kar povzroča erozijo in povečuje okljuk, dokler vrat ne postane tako ozek, da ga usedline počasnejšega toka na notranji strani reke prekinejo. Ta proces ustvari mrtve rokave.

Definicije:

Linija rečnega korita: Namišljena črta, ki povezuje najhitrejše točke reke. V zavojih se nahaja vzdolž erodirajočega obrežja, na ravnih predelih pa na sredi korita.

Spodnji tok

Reke z zelo blagim naklonom imajo malo energije, ki ne zadostuje za prenašanje usedlin. Zaradi tega prevladuje odlaganje, čeprav reka še vedno usedline do določene mere tudi prenaša. Odložene naplavine oblikujejo ravnice in rečno korito se razveji. Nenehno spreminjanje toka reke in odlaganje usedlin ustvarita naplavne ravnice in naplavne vršaje.

Vrste rečnih ustij

Delta
Večina največjih rek se izliva v morje. Delta nastane ob ustju reke, kjer je obilo usedlin in majhen plimski razpon. Reke odložijo preostale usedline ob ustju, zato se razdelijo v več rečnih rokavov, otoki med njimi pa se večajo na račun morja.

Estuarij

Estuarij je telo vode, ki ima malo usedlin, ali pa teče v morja z velikim plimskim razponom. Visoke plime ga nenehno širijo in poglabljajo.

Rečna terasa

Na določenem predelu se tok reke zaradi tektonskih in podnebnih vplivov s časom spreminja. Te spremembe, ki se pojavljajo večkrat na istem območju, drugo nad drugo ustvarjajo rečne terase. Ker jih poplave ne dosežejo, na njih gradijo ceste in naselja.

Animacija

Narration

Reke imajo kot zunanja sila pomembno vlogo pri oblikovanju Zemljinega površja; povzročajo erozijo ter prenašajo in odlagajo usedline. Štiri glavne vrste rečne erozije so: delovanje sile vode, drgnjenje, drobljenje in topljenje. Te se lahko vzdolž reke spreminjajo v odvisnosti od terena.

Tekoče vode imajo določeno količino energije, katere del se porablja za prenašanje usedlin, preostanek pa za erozijo rečnega dna.

Reke z velikim naklonom imajo več energije, kot je potrebne za prenašanje usedlin. Hitro tekoče reke poglabljajo svoje struge, ker jih erodirajo s pomočjo materiala, ki ga prenašajo, pri čemer sčasoma nastane dolina oblike V.

Energija rek z blagim naklonom je uravnotežena, kar pomeni, da lahko nosijo in odlagajo toliko usedlin, kot jih ustvarijo z erozijo. Ko v zavojih tečejo po vse manj strmem naklonu, oblikujejo tok reke.

Na eni strani sčasoma nastanejo naplavne ravnice, medtem ko nasprotno obrežje erodira; pri tem nastane zavoj. Hitrost toka je večja na zunanji strani zavoja, kar povzroča erozijo in povečuje okljuk, dokler vrat ne postane tako ozek, da ga usedline počasnejšega toka na notranji strani reke prekinejo. Ta proces ustvari mrtve rokave.

Reke z zelo blagim naklonom imajo malo energije, ki ne zadostuje za prenašanje usedlin. Zaradi tega prevladuje odlaganje, čeprav reka še vedno usedline do določene mere tudi prenaša. Odložene naplavine oblikujejo ravnice in rečno korito se razveji. Nenehno spreminjanje toka reke in odlaganje usedlin ustvarita naplavne ravnice in naplavne vršaje.

Večina največjih rek se izliva v morje. Delta nastane ob ustju reke, kjer je obilo usedlin in majhen plimski razpon. Reke odložijo preostale usedline ob ustju, zato se razdelijo v več rečnih rokavov, otoki med njimi pa se večajo na račun morja.

Estuarij je telo vode, ki ima malo usedlin, ali pa teče v morja z velikim plimskim razponom. Visoke plime ga nenehno širijo in poglabljajo.

Povezani dodatki

Kroženje vode (osnovna raven)

Voda na našem planetu nenehno kroži.

Kroženje vode (srednja stopnja)

Vodna zaloga na našem planetu preko izhlapevanja, kondenzacije, topljenja in zamrzovanja izvaja nenehno kroženje.

Naravnogeografski pojmi

Animacija prikazuje reliefne oblike, površinske vode in s tem povezane kartografske znake.

Delovanje rečnih zapornic

Z rečnimi zapornicami se za potrebe plovbe uravnava razlike v višini vode v rečni strugi.

Eolski reliefi na obalah in stepah

Veter ima kot zunanja sila pomembno vlogo pri oblikovanju obal in step.

Eolski reliefi v puščavah

Veter ima kot zunanja sila pomembno vlogo pri oblikovanju puščav.

Hidroelektrarna (Hooverjev jez, ZDA)

Jez, ki so ga zgradili na reki Kolorado v ZDA, so poimenovali po enem od nekdanjih ameriških predsednikov.

Ledenik (srednja raven)

Ledenik je velika gmota ledu, ki počasi drsi po pobočju navzdol.

Obalni relief

Morje je zaradi delovanja morskih valov – delno pa tudi morskih tokov in plimovanja – zelo pomembna zunanja sila, ki oblikuje obalni relief.

Onesnaževanje vode

Animacija prikazuje glavne vire onesnaževanja vode: industrija, kmetijstvo, naselja.

Protipoplavni sistem

Obrambo pred poplavami zagotavljajo obrambni nasipi.

Slap

Slap nastane tam, kjer se voda na svoji poti spušča čez navpično steno.

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and exogenic forces, as well as by human activity.

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight against the sea.

Topografija Zemlje

Animacija predstavlja največje gore, planote, reke, jezera in puščave na Zemlji.

Added to your cart.