Nastanek Zemlje in Lune

Nastanek Zemlje in Lune

Animacija prikazuje, kako sta nastali Zemlja in Luna.

Geografija

Keywords

Earth, Luna, Nastanek Zemlje, Nastanek Lune, Osončje, Protozemlja, Teja, planet, zametek planeta, skalnata planet, zemeljski planet, Globus Zemlje, astronomija, astrofizika, geografija, fizika, fizikalno

Povezani dodatki

Scenes

Oblikovanje Protozemlje

  • protoplanet - Z drugim imenom planetezimali. V času nastajanja Osončja so bile to več kilometrov velike kepe, nastale iz oblakov prahu in plina.

Nastanek Zemlje je povezan z nastankom Osončja. Osončje je nastalo iz velikega oblaka plinov in prahu. Ta prvotni molekularni oblak se je postopoma zgoščeval in temperatura v središču oblaka je naraščala. Iz te zgoščene snovi v središču je nastalo Sonce. Preostali delci oblaka so se zaradi hitrega vrtenja razpršili in so se v obliki diska vrteli okoli Sonca. Prašni delci so se zaradi elektrostatičnosti postopoma začeli združevati v večja telesa, in ko so ta dosegla kilometrsko velikost, so se začela pod vplivom gravitacije zlivati druga z drugimi; tako so nastali protoplaneti in pred 4,6 milijarde let tudi Zemlja.

170 milijonov let po nastanku Zemlje sta trčila mlada planeta Protozemlja in Teja. Zaradi trka je planet Teja razpadel, njegova snov pa se je spojila s snovjo Zemlje. Tako se je masa Zemlje povečala in dosegla približno današnjo maso. Po trku so nekateri manjši delci ostali na tirnici Zemlje v obliki obroča.

Luna je nastala iz teh delcev. Po razpadu obroča je Luna na oddaljenosti 25.000 kilometrov krožila okoli Zemlje v obliki žarečega nebesnega telesa z vulkani, rekami lave in lastnim magnetnim poljem.

Z nastankom Lune se je pojavilo tudi plimovanje, ki je povzročilo različne spremembe. Luna je zaradi njega postala plimno zvezana, kar pomeni, da se čas njenega kroženja okoli Zemlje ujema s časom vrtenja okoli lastne osi. Po drugi strani se je Luna postopoma oddaljevala od Zemlje, se ohlajevala in postala geološko neaktivna.

Trenutno je Luna od Zemlje oddaljena 384.000 kilometrov in se od nje stalno oddaljuje, in sicer letno za 3,8 cm. Posledično potrebuje vedno več časa za to, da obkroži Zemljo. Ker je Luna plimno zvezana, narašča tudi čas vrtenja okoli lastne osi. Pojav plimovanja ima posledice tudi na Zemlji: dnevi na Zemlji so vedno daljši.

Definicije pojmov

Planet: nebesno telo, ki kroži okrog zvezde (npr. Sonca). Njegova masa ni dovolj velika, da bi se v njegovi notranjosti začelo jedrsko zlivanje, ki je značilno za zvezde (zaradi tega ne sije), je pa dovolj velika, da ga lastna gravitacija oblikuje v kroglasto obliko.

Zvezda: sijoče nebesno telo. Zvezdni sij je posledica jedrskega zlivanja v notranjosti.

Osončje: območje, kjer prevladuje gravitacija Sonca. To je krogla s polmerom približno dveh svetlobnih let. V središču je Sonce, okoli njega pa kroži množica manjših in večjih nebesnih teles.

Trk Zemlje in Teje

  • protozemlja - Žareče, vroče nebesno telo, manjše od današnjih nebesnih teles.
  • Teja - Nebesno telo podobne velikosti kot Mars, ki je krožilo okoli Sonca po tirnici blizu Zemlje, nato iztirilo in trčilo z Zemljo.

Nastanek Lune

  • Zemlja - Iz razbitin, ki so nastale pri trku, se je okoli Zemlje oblikoval obroč.
  • Luna - Vroče nebesno telo, ki je nastalo iz razbitin Zemlje in Teje v bližini Zemlje (25.000 km).

Ohladitev

  • Zemlja - Skorja se je počasi strjevala.
  • Luna - Nebesno telo, ki se je vse bolj oddaljevalo od Zemlje, se pri tem ohlajalo in postalo geološko neaktivno.

Sedanje stanje

  • Zemlja - Ker se njeno vrtenje okoli osi postopno upočasnjuje, se dolžina dneva v 100 letih podaljša za 0,002 sekunde.
  • Luna - Neaktivno nebesno telo, ki je od Zemlje trenutno oddaljeno 384.000 km in se od nje stalno oddaljuje za 3,8 cm letno.

Animacija

Narration

Nastanek Zemlje je povezan z nastankom Osončja. Osončje je nastalo iz velikega oblaka plinov in prahu. Ta prvotni molekularni oblak se je postopoma zgoščeval, temperatura v središču oblaka pa je naraščala. Iz te zgoščene snovi v središču je nastalo Sonce. Preostali delci oblaka so se zaradi hitrega vrtenja razpršili in so se v obliki diska vrteli okoli Sonca. Prašni delci so se zaradi elektrostatičnosti postopoma začeli združevati v večja telesa, in ko so ta dosegla kilometrsko velikost, so se začela pod vplivom gravitacije zlivati druga z drugimi; tako so nastali protoplaneti, pred 4,6 milijarde let tudi Zemlja.

170 milijonov let po nastanku Zemlje sta trčila mlada planeta Protozemlja in Teja. Zaradi trka je planet Teja razpadel, njegova snov pa se je spojila s snovjo Zemlje. Tako se je masa Zemlje povečala in dosegla približno današnjo maso. Po trku so nekateri manjši delci ostali na tirnici Zemlje v obliki obroča.

Luna je nastala iz teh delcev. Po razpadu obroča je Luna na oddaljenosti 25.000 kilometrov krožila okoli Zemlje v obliki žarečega nebesnega telesa z vulkani, rekami lave in lastnim magnetnim poljem.

Z nastankom Lune se je pojavilo tudi plimovanje, ki je povzročilo različne spremembe. Luna je zaradi njega postala plimno zvezana, kar pomeni, da se čas njenega kroženja okoli Zemlje ujema s časom vrtenja okoli lastne osi. Po drugi strani se je Luna postopoma oddaljevala od Zemlje, se ohlajevala in postala geološko neaktivna.

Trenutno je Luna od Zemlje oddaljena 384.000 kilometrov in se od nje stalno oddaljuje, in sicer letno za 3,8 cm. Posledično potrebuje vedno več časa za to, da obkroži Zemljo. Ker je Luna plimno zvezana, narašča tudi čas vrtenja okoli lastne osi. Pojav plimovanja ima posledice tudi na Zemlji: dnevi na našem planetu so vedno daljši.

Povezani dodatki

Časovni trak

V igri bomo zgodovinske dogodke razporedili na časovnem traku.

Bibavica

Bibavica ali plimovanje je izmenično spreminjanje višine vodne gladine v morjih zaradi gravitacijske sile Lune.

Celine in oceani

Kopno na Zemlji je razdeljeno na celine, med njimi so oceani.

Cerera in Vesta

Preučevanje Cerere in Veste nam pomaga spoznavati zgodnje obdobje Osončja in nastanek kamnitih planetov.

Comets

Comets are spectacular celestial bodies orbiting the Sun.

Luna

Edini satelit našega planeta: Luna

Lunin mrk

Lunin mrk nastopi, ko Luna potuje skozi Zemljino senco.

Lunine faze (mene)

Med Luninim kroženjem okoli Zemlje vidimo z dane točke na Zemlji različne dele osvetljene Lune.

Menjavanje letnih časov (osnovna raven)

Zaradi nagnjenosti Zemljine vrtilne osi na dani zemljepisni širini med letom Sončevi žarki na Zemljo padajo pod različnimi koti.

Menjavanje letnih časov (srednja raven)

Zaradi nagnjenosti Zemljine vrtilne osi Sončevi žarki med letom na danih zemljepisnih širinah padajo pod različnimi koti.

Pristanek na Luni 20. julija 1969

Neil Armstrong, član posadke Apollo 11, je bil prvi človek, ki je stopil na površje Lune.

Radarski poskus z Luno (Zoltán Bay, 1946)

Leta 1946 je madžarski znanstvenik prvi zaznal odboj radarskih signalov z Lune.

Sončev mrk

Sončev mrk nastopi, ko se Sonce, Luna in Zemlja navidezno poravnajo in Luna deloma ali popolnoma zakrije Sonce.

Sonce

Premer Sonca je 109-krat večji od premera Zemlje. Večino Sončeve mase sestavlja vodik.

Spreminjanje položaja celin v zgodovine Zemlje

V zgodovini Zemlje so bile celine nenehno v gibanju. Ta proces se nadaljuje tudi v našem času.

Zanimivosti iz geografije - astronomija

Animacija predstavlja nekatere zanimivosti s področja astronomije.

Zemlja

Zemlja je kamniti planet s trdno skorjo in ozračjem, ki vsebuje kisik.

Zemljino magnetno polje

Severni in južni magnetni pol Zemlje ležita v bližini geografskega severnega in južnega tečaja.

Zgradba Zemlje (osnovna raven)

Zemlja je sestavljena iz več sferičnih plasti.

Zgradba Zemlje (srednja raven)

Zemlja je sestavljena iz več plasti oziroma ovojev.

Odprava Apollo 15 (lunarno vozilo)

Animacija prikazuje lunarno vozilo, ki so ga uporabili pri ameriški vesoljski odpravi Apollo 15.

Added to your cart.