Nastanek Zemlje in Lune

Animacija prikazuje, kako sta nastali Zemlja in Luna.

Povezani dodatki

Protipoplavna zaščita

Poplavne reke lahko povzročajo številne okoljske probleme. Oglejmo si, kako se lahko zaščitimo...

Luna

Edini satelit našega planeta: Luna

Zanimivosti iz geografije - fizična geografija

Animacija predstavlja nekatere zanimivosti s področja fizične geografije.

Geotermalna energija

Geotermalna energija je okolju prijazna, varna in učinkovita. Zaradi sodobne tehnologije jo...

Države sveta

Z nalogami na treh ravneh zahtevnosti bomo spoznali geografsko lego, glavna mesta in...

Časovni pasovi

Zemlja je razdeljena na 24 časovnih pasov. Znotraj vsakega je v veljavi enoten standardni...

Pradomovina kulturnih rastlin in domačih živali

Naše kulturne rastline in domače živali izvirajo iz različnih delov sveta.

Zgradba Zemlje (srednja raven)

Zemlja je sestavljena iz več plasti oziroma ovojev.

Added to your cart.