NAD, NADP, NADPH

NAD, NADP, NADPH

Koencim NAD⁺ ima pomembno vlogo predvsem v kataboličnih procesih, NADP pa pri anaboličnih procesih kot nosilec vodika.

Biologija

Keywords

NAD, NADP, NADPH, nikotinamid dinukleotid, nikotinamid dinukleotid fosfat, nukleotidov, elektronov prenos, vodikov transport, catabolic proces, katabolizem, anabolizem, Koencim, nikotinamid, adenin, fosfat, riboza, biologija, biokemija, kemija

Povezani dodatki

Scenes

NAD⁺

NAD⁺,
Nikotinamid adenin dinukleotid
(C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂)

Informacije

Molska masa: 663,43 g/mol

Tališče: 160 ° C

Lastnosti

Nikotinamid adenin dinukleotid oziroma NAD⁺ je sestavljen iz dveh nukleotidov, od katerih eden vsebuje adenin, drugi pa ima nikotinamid.

V obliki prahu je bel, higroskopski in lahko topen v vodi.

NAD⁺ je koencim v presnovnih procesih. Njegova naloga je prenos vodika v kataboličnih procesih, v katerih se sprošča energija. Zlahka se reducira; v reakcijah deluje kot prejemnik vodika.

Pojavljanje in izdelava

Najdemo ga v vseh živih celicah. Večinoma se pojavlja v živilih živalskega izvora; živila rastlinskega izvora ga vsebujejo v razmeroma majhnih količinah.

Uporaba

NAD⁺ se uporablja v biokemijskih in kliničnih laboratorijih pri encimskih analizah. V reducirani obliki, NADH, se uporablja v prehranskih dodatkih.

NAD⁺ prostorsko zapolnjen

NADP⁺

NADP⁺,
Nikotinamid adenin dinukleotid fosfat
(C₂₁H₂₉N₇O₁₇P₃)

Informacije

Molska masa: 744,41 g/mol

Lastnosti

Nikotinamid adenin dinukleotid fosfat​, znan kot NADP⁺, se od NAD⁺ razlikuje samo po tem, da je v molekuli dodatna fosfatna skupina. Tudi NADP⁺ je nosilec vodika, vendar sodeluje pri anaboličnih procesih: nosi vodik, potreben pri redukcijskih reakcijah.

Pojavljanje in izdelava

Najdemo ga v vseh živih celicah. Večinoma se pojavlja v živilih živalskega izvora; živila rastlinskega izvora ga vsebujejo v razmeroma majhnih količinah.

Uporaba

NADP⁺ se uporablja v biokemijskih in kliničnih laboratorijih pri encimskih analizah. V reducirani obliki, NADPH, se uporablja v prehranskih dodatkih.

NADP⁺ prostorsko zapolnjen

NADPH

NADPH (C₂₁H₃₀N₇O₁₇P₃)

Informacije

Molska masa: 745,44 g/mol

Lastnosti

NADPH je reducirana oblika NADP⁺; njena biološka funkcija je prenos vodika. V obliki prahu je bel, higroskopski in lahko topen v vodi.

Z redkimi izjemami NADPH sodeluje v anaboličnih procesih.

Pojavljanje in izdelava

Najdemo ga v vseh živih celicah. Večinoma se pojavlja v živilih živalskega izvora; živila rastlinskega izvora ga vsebujejo v razmeroma majhnih količinah.

Uporaba

Uporablja se v prehranskih dodatkih.

NADPH prostorsko zapolnjen

Naracija

Povezani dodatki

Encimi

Encimi so beljakovinske molekule, ki katalizirajo biokemične reakcije. Njihovo delovanje je mogoče uravnavati.

ADP, ATP

ATP molekule so najpomembnejši vir energije za celice.

Koencim A

Koencim, ki zagotavlja acetilno skupino za nekatere encimske reakcije.

Beta-D-riboza

Brezbarvna kristalna snov, ki se nahaja v nukleinskih kislinah, koencimih, nukleotidih in nukleozidih.

Fosforna kislina (H₃PO₄)

Uporabljajo jo kot aditiv za osvežilne pijače in za odstranjevanje vodnega kamna ter rje.

Purin (C₅H₄N₄)

Heterociklična dušikova aromatska spojina, njena derivata sta gvanin in adenin.

D-riboza (C₅H₁₀O₅)

Oblika riboze z odprto verigo, ki se pojavlja v nukleinskih kislinah, koencimih, nukleotidih in nukleozidih.

Fosfatni ion (PO₄³⁻)

Kompleksen ion ki nastaja iz fosforjeve kisline oddajanjem protona.

Added to your cart.