Menjavanje letnih časov (srednja raven)

Zaradi nagnjenosti Zemljine vrtilne osi Sončevi žarki med letom na danih zemljepisnih širinah padajo pod različnimi koti.

Povezani dodatki

Zgradba Zemlje (osnovna raven)

Zemlja je sestavljena iz več sferičnih plasti.

Znamenitosti držav sveta

V kateri državi so te znamenitosti?

Pradomovina kulturnih rastlin in domačih živali

Naše kulturne rastline in domače živali izvirajo iz različnih delov sveta.

Časovni pasovi

Zemlja je razdeljena na 24 časovnih pasov. Znotraj vsakega je v veljavi enoten standardni...

Geografski koordinatni sistem (osnovna raven)

Z mrežo vzporednikov in poldnevnikov lahko natančno določimo lego vsakega kraja na Zemlji.

Politične in gospodarske skupnosti

V zadnjih desetletjih je na svetu nastalo več političnih in gospodarskih skupnosti.

Celine in oceani

Kopno na Zemlji je razdeljeno na celine, med njimi so oceani.

Zgradba Zemlje (srednja raven)

Zemlja je sestavljena iz več plasti oziroma ovojev.

Added to your cart.