Megalitske kulture v Evropi

Megalitske kulture v Evropi

Ogromne kamnite klade, stare več tisočletij, predstavljajo spomenike megalitskih kultur.

Zgodovina

Keywords

Megalith, Champ-Dolent, Pedra Gentil, D49, Stonehenge, menhir, kromleh, Dolmen, hunebed, neolit, v prazgodovini, zgradba, arheologija, pokop komora, Barrow, oltarni kamen, Nizozemska, Španija, Francija, Anglija, kultura, Zgodovina, skrivnost, map, Evropa

Povezani dodatki

Scenes

Porazdelitev

 • Champ-Dolent - Menhir v Franciji.
 • Pedra Gentil - Dolmen v Španiji.
 • D49 - Dolmen (hunebed) na Nizozemskem.
 • Stonehenge - Cromlech v Veliki Britaniji.
 • Atlantski ocean
 • Sredozemsko morje
 • Evropa
 • Afrika
 • Azija

V mlajši kameni dobi (neolitiku) so se na več območjih po svetu pojavile številne cvetoče kulture. Pravimo jim megalitske kulture, po ogromnih kamnitih strukturah iz tistega časa. Izraz 'megalit' izvira iz grških besed 'megas', velik, in 'lithos', kamen.

Megalitske strukture najdemo marsikje po Evropi, predvsem pa vzdolž atlantske obale. Način prevoza oz. postavitve kamnov je bil v vseh primerih enak. Namestili so jih s pomočjo tako človeške kot živalske sile in jih lahko položili enega na drugega brez uporabe veziva. Te spomenike delimo glede na njihovo sestavo, tako obstajajo trije tipi: menhirji, dolmeni in cromlechi.

Champ-Dolent

 • pribl. 9,3 m

Menhirji so pokonci stoječi kamni. Izraz 'menhir' je britskega izvora, najbrž pomeni 'dolg kamen' ali 'samoten kamen'.

Menhir Champ-Dolent stoji blizu kraja Dol-de-Bretagne v Bretanji v Franciji. Visok je dobrih 9 m in ima ob vznožju obseg okrog 7 m. Monolit je stožčaste oblike, narejen iz granita in naj bi tehtal okrog 100 ton.

O menhirju kroži več legend. Ena od njih pravi, da ogromni kamen počasi tone v zemljo in ko bo izginil, bo sveta konec. Druga trdi, da je padel z neba, da bi ločil dva sprta brata. S to zgodbo je morda povezano tudi ime menhirja ('Polje gorja'). Glede na folkloro naj bi se eden najokrutnejših frankovskih vladarjev Klotar I. ob menhirju srečal s svojim upornim sinom. Kamen potemtakem ni ločeval dveh bratov, pač pa očeta in sina.

Pedra Gentil

 • podporni kamni - Sedem pokončnih kamnov, ki podpirajo vrhnji kamen; skupna višina znaša okrog 1,5 m.
 • vrhnji kamen - Kamen dolžine 3,16 m in širine 2,54 m.

Dolmeni so megalitske strukture, ki jih sestavlja več podpornih kamnov, pokritih z eno ali več kamnitimi ploščami oz. vrhnjimi kamni.

Izraz 'dolmen' najbrž izvira iz britskih besed 'taol', miza, in 'men', kamen. Najverjetneje je šlo za grobnice.

Pedra Gentil stoji blizu kraja Vallgorguina v Kataloniji v Španiji. Je razmeroma majhen dolmen, ki sega komaj 1,5 m v višino. Vrhnji kamen se opira na sedem podpornih kamnov, razporejenih v krog. Razdalje med podporniki so majhne, največji razmik meri 81 cm in je najbrž predstavljal vhod. Vrhnji kamen je dolg 3,16 m in širok 2,54 m.

Z večino dolmenov je povezanih mnogo legend. Pedra Gentil naj bi tako nekoč služil kot zbirališče čarovnic.

D49

 • tumulus (gomila)
 • vrhnji kamen
 • podporni kamen
 • kamniti krog
 • vhod

Hunebedi so posebna oblika dolmenov na današnjem Nizozemskem.

Glede na krajevno folkloro so tako velike kamne lahko premikali samo velikani; izraz 'hunebed' pomeni postelje velikanov.

Kot večina hunebedov tudi megalitska struktura D49 stoji blizu kraja Schoonoord v provinci Drenthe na Nizozemskem. V času odkritja je bil v zelo slabem stanju. Pozneje so ga obnovili s skalami, ki so jih prepeljali od drugod, vendar namen ni bil povrniti ga v prvotno stanje.

Hunebed je srednje velikosti in ledvične oblike. Obdaja ga 28 robnih kamnov, na podpornikih leži šest vrhnjih kamnov. Celotna struktura je pokrita z zemljo. Najbrž je služila kot grobnica z enim samim vhodom.

Stonehenge

 • oltarni kamen - Kamen na enem koncu prehoda, ki vodi v kamniti krog; najbrž prizorišče druidskih obredov.
 • trilit (trojni kamen) - Struktura iz treh kamnov, v notranjem krogu je pet takih struktur.
 • vrhnji kamen
 • sarsen (klada iz peščenjaka)

Cromlechi so velike megalitske strukture, običajno razporejene v krog. Izraz 'cromlech' je združek valižanskih besed 'crom', ukrivljen, in 'llech', kamen.

Stonehenge, kamnita struktura iz bronaste dobe, stoji na ravnici Salisbury v južni Angliji.

Zgrajen je bil v več fazah. Kamnite klade so bile sprva razporejene v štiri istosrediščne kroge. Polmer zunanjega kroga je najbrž znašal kakih 50 m. Klade so tehtale 20–30 ton in bile visoke 2–7 m.

Kamnite kroge so obdajali nasipi prsti, krožni braniki in jarki, narejeni v prvi fazi. Prvotni namen Stonehengea je še danes nejasen. Predvidevanja so zelo raznolika. Nekateri strokovnjaki trdijo, da je šlo za verski objekt, drugi, da je služil kot koledar, tretji, da je bil astronomski pripomoček. Nedavne raziskave (2008) podpirajo zamisel, da je bil Stonehenge prizorišče obredov in zdravljenja.

Megalitske strukture

 • Champ-Dolent - Menhir v Franciji.
 • Pedra Gentil - Dolmen v Španiji.
 • D49 - Dolmen (hunebed) na Nizozemskem.
 • Stonehenge - Cromlech v Veliki Britaniji.

Animacija

 • Champ-Dolent - Menhir v Franciji.
 • Pedra Gentil - Dolmen v Španiji.
 • D49 - Dolmen (hunebed) na Nizozemskem.
 • Stonehenge - Cromlech v Veliki Britaniji.
 • Atlantski ocean
 • Sredozemsko morje
 • Evropa
 • Afrika
 • Azija

Narration

Megalitske kulture so se pojavile v mlajši kameni dobi (neolitiku) po vsem svetu. Ustvarile so megalitske strukture, ki jih najdemo marsikje po Evropi, predvsem pa vzdolž atlantske obale.

Izraz 'megalit' je združek grških besed 'megas', velik, in 'lithos', kamen. Megalitske strukture so namreč zgrajene iz ogromnih kamnov. Ti spomeniki, nastali pred več tisočletji, se glede na svojo sestavo delijo na tri skupine: menhirje, dolmene in cromleche.

Menhirji so pokonci stoječi kamni. Britski izraz 'menhir' pomeni dolg kamen. Menhir Champ-Dolent pri kraju Dol-de-Bretagne v Bretanji v Franciji je visok več kot 9 m.

Dolmeni so megalitske strukture iz več podpornih kamnov in enega ali več vrhnjih kamnov. Britski izraz 'dolmen' pomeni kamnita miza. Dolmen Pedra Gentil pri kraju Vallgorguina v Kataloniji v Španiji je razmeroma majhen, visok komaj 1,5 m.

Hunebedi so posebna oblika dolmenov na današnjem Nizozemskem. Glede na krajevno folkloro so tako velike kamne lahko premikali samo velikani; izraz 'hunebed' pomeni postelje velikanov.

Cromlechi so velike megalitske strukture, običajno razporejene v krog. Valižanski izraz 'cromlech' pomeni ukrivljen kamen. Stonehenge je kamnit cromlech iz bronaste dobe in stoji na ravnici Salisbury v južni Angliji.

Čeprav so megalitske strukture po videzu raznolike, je bil njihov namen podoben; najbrž so nastale kot verski objekti, najpogosteje grobnice.

Povezani dodatki

Dolmen

Ti posebni dolmeni v današnji Nizozemski so bili zgrajeni pred približno 5000 leti.

Stonehenge (Velika Britanija, bronasta doba)

Kamniti velikan iz bronaste dobe in stoji v Angliji, še ni razkril vseh svojih skrivnosti.

Arheološka izkopavanja (zemljanka)

Med gradnjo stavb ali infrastrukture pogosto naletimo na arheološka odkritja.

Legendary buildings

A selection of legendary buildings from the history of civilisation.

Neolitsko naselje

Pod vplivom neolitske revolucije so se začele človeške skupnosti trajneje naseljevati.

Od kamene do železne dobe

Animacija prikazuje razvoj sekire skozi arheološka obdobja.

Ötzi, ledeni človek

Človeška mumija, ki so jo našli v ledeniku v Alpah, najverjetneje izvira iz bakrene dobe.

Paleolitska jama

Prva bivališča v zgodovini človeštva so bogat vir informacij o načinu življenja naših prednikov.

Poledenitev

Zadnja ledena doba se je končala pred približno 10.000 leti.

The Cave of Altamira

The world-famous limestone cave with its amazing cave paintings is one of the most important archaeological sites of Palaeolithic art.

Širjenje Homo sapiensa po planetu

"Razumni človek" je nastal v Afriki in se razširil na skoraj vse celine.

Atrejeva zakladnica (Mikene, 14. stoletje pr. n. št.)

Kupolasto grobnico v antičnem mestu Mikene povezujejo z legendarnim kraljem.

Mikene (2. tisočletje pr. n. št.)

Mesto, po katerem so poimenovali visoko razvito civilizacijo, je bilo prvo naselje v zgodovini z vojaško utrdbo.

Dlakavi mamut

Izumrli trobčar, bližnji sorodnik slonov, ki ga je človek lovil v ledeni dobi.

Added to your cart.