Mali podkovnjak

Mali podkovnjak

Netopirji lovijo in se orientirajo s pomočjo ultrazvoka.

Biologija

Keywords

netopir, podkevna palica, sesalec, ultrazvok, Zimsk spanec, eholokacija, homologija, Doppler, cave-Stanovnik, jama, usmerjenost, val, zvok, valovna dolžina, Pogostost, nočni, predator, živali, Vretenčarji, biologija

Povezani dodatki

Scenes

Mali podkovnjak

Zaznavanje gibanja

 • približajoči se plen
 • lebdeči plen
 • oddaljujoči se plen
 • višji odbijajoči se zvok - Frekvenca zvočnih valov, ki se odbijajo s približujočega se plena, zaradi Dopplerjevega pojava narašča, odbijajoči se zvok je višji od oddanega. Zaradi tega je netopir zmožen oceniti relativno hitrost plena.
 • nespremenjeni odbijajoči se zvok
 • nižji odbijajoči se zvok - Frekvenca zvočnih valov, ki se odbijajo z oddaljujočega se plena, zaradi Dopplerjevega pojava pada, odbijajoči se zvok je nižji od oddanega. Zaradi tega je netopir zmožen oceniti relativno hitrost plena.

Zimski spanec

Zgradba

 • telesna dolžina: 3,5 – 4,5 cm
 • razpon prhuti: 20 – 25 cm
 • prhut - Kožna mrena, razpeta med prednjimi in zadnjimi okončinami oziroma repom. Mali podkovnjak se med mirovanjem popolnoma zavije v kožno mreno.
 • veliki uhlji - Zaznavajo odbijajoče ultrazvočne signale, zato so nepogrešljivi pri orientaciji in lovu.

Homologija kril in rok

 • človeška roka
 • prednja okončina netopirja
 • nadlahtnica
 • kosti podlaktnice - Na strani, kjer je palec, je koželjnica, kjer je mezinec, pa je podlahtnica.
 • zapestnice
 • dlančnice
 • prstnice

Animacija

 • ultrazvok
 • odbijajoči se ultrazvok
 • približajoči se plen
 • lebdeči plen
 • oddaljujoči se plen
 • višji odbijajoči se zvok - Frekvenca zvočnih valov, ki se odbijajo s približujočega se plena, zaradi Dopplerjevega pojava narašča, odbijajoči se zvok je višji od oddanega. Zaradi tega je netopir zmožen oceniti relativno hitrost plena.
 • nespremenjeni odbijajoči se zvok
 • nižji odbijajoči se zvok - Frekvenca zvočnih valov, ki se odbijajo z oddaljujočega se plena, zaradi Dopplerjevega pojava pada, odbijajoči se zvok je nižji od oddanega. Zaradi tega je netopir zmožen oceniti relativno hitrost plena.
 • človeška roka
 • prednja okončina netopirja
 • nadlahtnica
 • kosti podlaktnice - Na strani, kjer je palec, je koželjnica, kjer je mezinec, pa je podlahtnica.
 • zapestnice
 • dlančnice
 • prstnice

Narration

Netopirji so sesalci, ki znajo leteti in sicer s pomočjo kožne mrene, ki se razteza med prednjimi in zadnjimi okončinami oziroma repom. Prednja okončina in človeška roka sta istega evolucijskega izvora, a opravljata različni funkciji, torej sta homologa organa.

Skupni evolucijski izvor se kaže tudi v zgradbi skeleta: pri obeh vrstah okončin najdemo nadlahtnico, kosti podlaktnice, zapestnice, dlančnice in prstnice. Dlančnice in prstnice so se pri netopirjih močno podaljšale in služijo za oporo kožni mreni oziroma prhuti.

Netopirji so aktivni ponoči, lovijo žuželke, pri lovu na plen so jim v pomoč ultrazvočni signali. Ti ultrazvočni signali se odbijajo od plena in tako ugotovijo, kje se ta nahaja. Oddaljenost določijo iz časa, ki preteče po tem, ko izpustijo signal do takrat, ko zaslišijo odbijajoči se zvok. Pomembna je tudi določitev smeri gibanja s pomočjo Dopplerjevega pojava. Temu pojavu smo priča tudi takrat, ko se mimo nas pelje avto z veliko hitrostjo: ko se nam približuje, slišimo visok zvok, ko se oddaljuje, pa nizek zvok.

Torej, približujoči se izvor zvoka oddaja višje zvoke, z višjo frekvenco, kot tisti, ki se oddaljuje. Ko se plen približa netopirju, je zvok, ki se z njega odbije, višji. Če se plen oddaljuje, je zvok, ki se z njega odbije, nižji.

S pomočjo ultrazvočne orientacije netopirji zelo natančno zaznajo tudi ovire, zato je zelo malo verjetno, da bi se v nas zaletel netopir, če ostanemo mirni in ne skačemo ali krilimo z rokami.

Povezani dodatki

Velika pliskavka

Velika pliskavka je morski sesalec, ki se orientira z zvočnimi signali.

Kako deluje sonar?

Sonar določa položaj z oddajanjem zvoka in sprejemanjem njegovega odboja.

Characteristics of sound waves

This animation explains the most important characteristics of waves through sound waves.

Navadni (ali evropski) krt

Majhen sesalec, ki živi pod zemljo; njegove lopataste šape so primerne za kopanje zemlje.

Quetzalcoatlus, a giant pterosaur

Quetzalcoatlus was one of the largest known flying animals of all time.

Sinji kit

Sesalec, ki je prilagojen na življenje v morju. Največja žival na svetu.

The Doppler effect

It is a well-known phenomenon that the sound of an approaching sound source is higher than that of a receding one.

Types of waves

Waves play an extremely important role in many areas of our lives.

Domači pes

Domači pes je udomačena podvrsta volka.

Evrazijska vidra

Vidra živi v bližini vode in spada v red zveri.

Evropska tekunica

Podzemni glodavec, razširjen v Srednji in Vzhodni Evropi.

Navadni jelen

Navadni jelen je sodoprsti kopitar, prežvekovalec, samec ima mogočno rogovje.

Kljunaš

Sesalec z lastnostmi, ki kažejo na sorodstvo s plazilci; razmnožuje se z jajci, a ima kloako.

Vlak TGV

Potovalna hitrost vlaka, ki vozi med Parizom in južno Nemčijo, je 320 km/h.

Added to your cart.