Ledenik (osnovna raven)

Ledenik (osnovna raven)

Ledenik je velika gmota ledu, ki počasi drsi po pobočju navzdol.

Geografija

Keywords

glacier, ledeniški potok, ledeniški jezik, ledeniška vrata, glacial ledu, snežna meja, Led, Firn, morena, sneg, staljena voda, Dolina, voda, narava, geografija

Povezani dodatki

Scenes

Ledenik

Premikanje ledenika

Animacija

Vpliv na reliefne oblike

Narration

Ledenik je večja gmota ledu, ki zaradi težnosti drsi po pobočju navzdol. Nastane nad snežno mejo, kjer se zaradi pogostega sneženja nabira sneg v več plasteh. Zaradi prekristalizacije snega, ki je posledica pritiska zgornjih plasti na spodnje ter ponavljajočega se taljenja, zmrzovanja in pronicanja vode v globino, nastaja gost zrnat sneg – firn. Iz njega se v globljih plasteh zaradi večjih pritiskov počasi iztisne zrak. Tako postopoma nastane ledeniški led, ki je modrikaste barve. Ledena gmota začne polzeti navzdol v obliki ledenika.

Ledenik s površja odnaša nesortirano in po velikosti zelo različno gradivo, ki ga potem nižje odlaga v obliki posebnih nasipov. Imenujemo jih ledeniške morene. Ena od njih je talna morena, ki se nabira pod samim ledenikom. Ledenik močno preoblikuje površje. Iz doline v obliki črke V nastane koritasta dolina v obliki črke U. Ko se ledenik premakne pod snežno mejo, se začne taliti. Njegov najbolj spodnji del je čelo ledenika. Morena, ki se odloži za njim, je čelna morena. Skoznjo se prebija ledeniški potok. Če mu čelna morena zapre pot, nastane ledeniško jezero.

Povezani dodatki

Dolmen

Ti posebni dolmeni v današnji Nizozemski so bili zgrajeni pred približno 5000 leti.

Fjord

Dolg, ozek in globok morski zaliv, nastal iz ledeniško preoblikovane rečne doline, ki jo je po koncu poledenitve zalilo morje.

Kroženje vode (osnovna raven)

Voda na našem planetu nenehno kroži.

Kroženje vode (srednja stopnja)

Vodna zaloga na našem planetu preko izhlapevanja, kondenzacije, topljenja in zamrzovanja izvaja nenehno kroženje.

Ledenik (srednja raven)

Ledenik je velika gmota ledu, ki počasi drsi po pobočju navzdol.

Poledenitev

Zadnja ledena doba se je končala pred približno 10.000 leti.

Morja, zalivi

Animacija prikazuje najpomembnejša morja in morske zalive sveta.

Spreminjanje položaja celin v zgodovine Zemlje

V zgodovini Zemlje so bile celine nenehno v gibanju. Ta proces se nadaljuje tudi v našem času.

Added to your cart.