Lahki tank 38M Toldi

Te lahke tanke je uporabljala madžarska kraljevska vojska v 2. svetovni vojni.

Povezani dodatki

Sovjetsko delovno taborišče (1930. leta)

Sovjetska delovna taborišča (gulagi) so stala daleč od naseljenih območij.

Bliskovita vojna (1939–1940)

Ta učinkovita strategija temelji na hitrem napadu in usklajeni uporabi različnih vej...

Most Golden Gate (San Francisco, 1937)

Viseči most, ki se razteza nad ožino med Tihim oceanom in zalivom San Francisca, so...

Potek prve svetovne vojne

Dolgotrajna vojna je pomenila veliko breme za vojaško osebje in civilno prebivalstvo.

Delovno taborišče (Recsk, Madžarska)

V taborišče, imenovano tudi madžarski gulag, so v času Rákosijeve diktature deportirali...

Zgodovina poletov v vesolje I: V neskončnost in še dlje

Posnetek prikazuje začetke poletov v vesolje in prva leta vesoljske dirke.

Orožje (1. svetovna vojna)

1. svetovna vojna je s pojavom novih vrst orožij prinesla velike spremembe tudi na...

Ameriški vojak (2. svetovna vojna)

Ameriški vojaki so se v drugi svetovni vojni bojevali na skoraj vseh pomembnejših bojiščih.

Added to your cart.