Kroženje vode (osnovna raven)

Kroženje vode (osnovna raven)

Voda na našem planetu nenehno kroži.

Geografija

Keywords

cikel, Kroženje vode, voda, sprememba agregatnega stanja, izhlapevanje, padavine, Taljenje, zamrznitev, Nastanek oblak, sončno sevanje, odtekanje, dež, sneg, oblak, hidrosfera, podzemna voda, površinske vode, river, potok, morje, ocean, topografija, gorovje, solarna energija, vlage, sončna svetloba, podnebje, vzdušje, vodna para, veter, narava, geografija

Povezani dodatki

Scenes

Kroženje

 • sončno sevanje
 • izhlapevanje
 • kondenzacija
 • taljenje
 • zmrzovanje
 • odtekanje
 • nastanek oblakov
 • dež
 • sneženje
 • vpijanje vode

Voda na Zemlji nenehno kroži. Med tem procesom se spreminja njeno agregatno stanje (iz trdnega v tekoče in iz tekočega v plinasto). Energija za te spremembe prihaja od Sonca v obliki sevanja.

Voda je v trdnem stanju v obliki ledu in snega. Ko vpijeta toploto, se talita in prehajata iz trdnega stanja v tekoče (vodo); nazadnje voda izhlapi in se spremeni v vodo v plinastem stanju (v vodne hlape).

Ko voda v tekočem stanju toploto oddaja, zmrzne v led, vodni hlapi pa pri oddajanju toplote kondenzirajo, pri čemer nastajajo oblaki, iz katerih največkrat dežuje ali sneži.

Večina vode, ki pade na površje, odteče po pobočjih in se zbira v potokih in rekah, ki se iztekajo v morje. Veliko vode pronica pod površje in nadaljuje pot kot podzemeljska voda, dokler ne pride na površje kot izvir.

Razlaga procesa

 • sončno sevanje
 • izhlapevanje
 • kondenzacija
 • taljenje
 • zmrzovanje
 • odtekanje
 • nastanek oblakov
 • dež
 • sneženje
 • vpijanje vode

Reliefni prerez

 • morje/ocean - Večje slano vodno telo
 • jezero - Stoječe vodno telo, ki jo z vseh strani obkroža kopno in ni povezano z morjem ali oceanom.
 • snežna odeja
 • potok - Manjša, v strugi tekoča voda
 • reka - Večja, v strugi tekoča voda
 • pritok - Potok ali reka, ki se izliva v večjo reko.
 • gorovje - Zaključena skupina gora, ki sega nad zgornjo gozdno mejo.
 • podzemeljske vode

Narration

Voda zaradi toplote Sonca izhlapeva iz morij in ostalih vodnih površin. Na količino vodnih hlapov v ozračju vplivata tudi izhlapevanje vode iz rastlin in dihanje organizmov. Dvigajoči se vodni hlapi pridejo v hladnejše plasti ozračja, kjer zaradi nižjih temperatur kondenzirajo in nastanejo oblaki.

Kondenzacija vodnih hlapov se začne okoli drobnih prašnih delcev v zraku. Pri tem lahko nastanejo vodne kapljice ali ledeni kristali. Ti tvorijo oblake. Vodne kapljice oziroma kristali začnejo naraščati. Ko dosežejo določeno velikost, ne morejo več lebdeti v zraku, zato padejo na tla v obliki padavin.

Običajni dežni oblaki so temne barve in se nahajajo nižje od velikih nevihtnih oblakov, ki lahko segajo zelo visoko v ozračje. Pri tleh navadno dežuje, če je temperatura nad 0 °C, in sneži, če je temperatura pod 0 °C.

Del padavin oziroma staljenega snega in ledu pronica pod površje, preostali del pa se zbira v površinskih vodah. Iz rek priteče voda v jezera in morja. Kroženje vode je nenehen proces.

Povezani dodatki

Kroženje vode (srednja stopnja)

Vodna zaloga na našem planetu preko izhlapevanja, kondenzacije, topljenja in zamrzovanja izvaja nenehno kroženje.

Čistilna naprava za odpadne vode

V čistilnih napravah se čistijo odpadne vode gospodinjstev in industrije.

Onesnaževanje vode

Animacija prikazuje glavne vire onesnaževanja vode: industrija, kmetijstvo, naselja.

Oskrba s pitno vodo

Sistem oskrbe s pitno vodo porabnikom zagotavlja neoporečno pitno vodo.

Podzemeljske vode

Podzemeljske vode delimo na skalno in talno vodo ali podtalnico.

Kras (osnovna raven)

Na kraškem površju nastanejo značilni površinski in podzemeljski kraški pojavi.

Ledenik (osnovna raven)

Ledenik je velika gmota ledu, ki počasi drsi po pobočju navzdol.

Ledenik (srednja raven)

Ledenik je velika gmota ledu, ki počasi drsi po pobočju navzdol.

Menjavanje letnih časov (osnovna raven)

Zaradi nagnjenosti Zemljine vrtilne osi na dani zemljepisni širini med letom Sončevi žarki na Zemljo padajo pod različnimi koti.

Morska območja

Z globino se spreminjajo fizikalne lastnosti morja, njegovo rastlinstvo in živalstvo.

Oblike rečnega reliefa

Reke imajo pomembno vlogo pri oblikovanju Zemljinega površja; povzročajo erozijo ter prenašajo in odlagajo usedline.

Onesnaževanje prsti

Animacija prikazuje glavne vire onesnaževanja prsti: kmetijstvo, industrija, naselja, odpadki.

Onesnaževanje zraka

Animacija prikazuje glavne vire onesnaževanja zraka: kmetijstvo, industrija, naselja.

Planetarno kroženje zraka

Planetarno kroženje zraka poteka med sklenjenimi območji visokega in nizkega zračnega tlaka znotraj treh velikih zračnih celic. Nanj vpliva več dejavnikov,...

Protipoplavni sistem

Obrambo pred poplavami zagotavljajo obrambni nasipi.

Vetrna elektrarna

Vetrna elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem kinetične energije zraka.

Vodnjaki

Vodnjak na potiskanje in vlečni vodnjak spadata med enostavne vodne črpalke.

Gejzir

Gejzir v presledkih bruha v zrak vrelo vodo in paro.

Kroženje dušika

Dušik v ozračju vežejo bakterije, nato pa ga živa bitja uporabljajo v obliki različnih spojin.

Kroženje fosforja

Fosfor je izredno pomemben element za vse žive organizme in je na Zemlji prisoten v nenehnem kroženju.

Kroženje ogljika

Atmosferski ogljik sprejemajo rastline med fotosintezo, pri procesu dihanja pa ga živi organizmi oddajajo.

Added to your cart.