Kroženje fosforja

Kroženje fosforja

Fosfor je izredno pomemben element za vse žive organizme in je na Zemlji prisoten v nenehnem kroženju.

Geografija

Keywords

cikel, fosforjev cikel, fosfatni ion, fosfati, guano, apatita, beli fosfor, Rdeči fosfor, gnojenje, gnojilo, Človeška dejavnost, erozija, vulkanizem, vulkan, Rudnik, usedanje, tektonika, vodotok, rastlina, živali, ptič, človeški, biologija, geografija

Povezani dodatki

Fosfatni ion (PO₄³⁻)

Kompleksen ion ki nastaja iz fosforjeve kisline oddajanjem protona.

Fosforna kislina (H₃PO₄)

Uporabljajo jo kot aditiv za osvežilne pijače in za odstranjevanje vodnega kamna ter rje.

Kroženje dušika

Dušik v ozračju vežejo bakterije, nato pa ga živa bitja uporabljajo v obliki različnih spojin.

Kroženje kisika

Kisik, za večino živih bitij nepogrešljiv plin, je na Zemlji prisoten v nenehnem kroženju.

Kroženje ogljika

Atmosferski ogljik sprejemajo rastline med fotosintezo, pri procesu dihanja pa ga živi organizmi oddajajo.

Kroženje vode (srednja stopnja)

Vodna zaloga na našem planetu preko izhlapevanja, kondenzacije, topljenja in zamrzovanja izvaja nenehno kroženje.

Rdeči fosfor

Alotropska modofikacija fosforja.

Fosforjev pentoksid (P₂O₅)

Spojina (v obliki belega dima) ki nastaja ko fosfor sežgemo na zraku.

Kroženje vode (osnovna raven)

Voda na našem planetu nenehno kroži.

Added to your cart.