Kras (osnovna raven)

Kras (osnovna raven)

Na kraškem površju nastanejo značilni površinski in podzemeljski kraški pojavi.

Geografija

Keywords

kraška, kras, kraške formacije, Zakrasevanje, apnenec gora, apnenec jama, jama, kraški izvir, stalaktit, dolina, škraplja, vrtača, Rock, padavine, Teren oblikovanje, narava, geografija

Povezani dodatki

Scenes

Površinski kraški pojavi

Definicije izrazov:

Kras: površje, ki ga je preoblikovalo raztapljanje karbonatne kamninske osnove, običajno apnenca.

Zakrasevanje: procesi, ki se pojavljajo na površju, kjer prevladuje topen apnenec s številnimi razpokami. Ti procesi nastanejo zaradi raztapljanja, ki ga povzročajo površinske in podzemeljske vode, ali zaradi odnašanja, ki je posledica prenikanja vode pod površjem.

Kraški pojavi: površinski in podzemeljski pojavi, ki jih povzroča raztapljanje karbonatnih kamnin.

Vrtača: naravna globel okrogle ali nepravilne oblike na površju Zemlje; navadno se pojavlja na uravnanih površinah iz apnenca.

Ponor: naravna odprtina, ki se pojavlja v kraških tleh. Ima obliko jame, kanala ali jaška, ki ga voda na svoji poti pod površje še poglablja.

Kraška jama: naravna podzemeljska votlina, ki nastane v vodotopnih kamninah in je prehodna za človeka.

Kapnik: viseča ali stoječa sigova tvorba v kraških jamah. Nastane z izločanjem kalcita iz vode, ki prenika s kraškega površja.

Glavni proces zakrasevanja je raztapljanje apnenca.

Podzemeljski kraški pojavi

Voda na apneniškem površju

Animacija

Narration

Deževnica raztaplja apnenec in prenika skozi razpoke v kamnini v globino. Pri tem nastajajo posebni kraški pojavi, kot so ponori, vrtače, škraplje in drugi. Ker deževnica spira prst, je na krasu pogosto razkrita kamninska osnova iz apnenca.

Na kraškem površju (z izjemo ponikalnic) ni površinskih vodotokov, saj potoki in reke poniknejo in nadaljujejo svojo pot pod površjem v obliki podzemeljskih tokov. Kraška voda pod površjem ustvarja in poglablja podzemeljske jame. Te so lahko razporejene v več ravneh in povezane z rovi. Kadar podzemeljska reka zbere veliko vode, nastane podzemeljsko jezero.

Kraške vode raztopljene karbonate pod površjem najprej odnašajo skozi razpoke do kraških jam, tam pa jih odlagajo v obliki sige in kapnikov.

Kapniki so različnih oblik: stalaktiti, ki visijo z jamskega stropa in stalagmiti, ki rastejo iz jamskih tal. Z združevanjem prvih in drugih nastanejo kapniški stebri. Ko pride podzemeljski vodotok na površje, se imenuje kraški izvir.

Povezani dodatki

Podzemeljske vode

Podzemeljske vode delimo na skalno in talno vodo ali podtalnico.

Kroženje vode (srednja stopnja)

Vodna zaloga na našem planetu preko izhlapevanja, kondenzacije, topljenja in zamrzovanja izvaja nenehno kroženje.

Kras (srednja raven)

Na krasu nastanejo značilni površinski in podzemeljski kraški pojavi.

Narodni parki Madžarske

Na Madžarskem je deset narodnih parkov.

Razsoljevanje morske vode

Z razsoljevanjem pridobivajo iz morske vode pitno vodo.

Chichen Itza (12. stoletje)

Eno največjih majevskih mest je stalo na ozemlju današnje Mehike.

Kroženje vode (osnovna raven)

Voda na našem planetu nenehno kroži.

Naravnogeografski pojmi

Animacija prikazuje reliefne oblike, površinske vode in s tem povezane kartografske znake.

Added to your cart.