Komunalne storitve

Komunalne storitve

Med komunalne storitve sodi sistem oskrbe prebivalstva s plinom, vodo in elektriko, ogrevanje, telekomunikacije in sistem odvajanja odpadnih voda.

Geografija

Keywords

javne službe, žice, priključek na vodovod, Oskrba s plinom, odstranjevanje odpadnih vod, telekomunikacije, daljinsko ogrevanje, Storitev, električno omrežje, električni tok, pitna voda, zemeljski plin, odplak, Vrela voda, padavine, potrošniki, geografija

Povezani dodatki

Čistilna naprava za odpadne vode

V čistilnih napravah se čistijo odpadne vode gospodinjstev in industrije.

Električno omrežje

Zagotavlja dobavo električne energije iz elektrarn do porabnikov.

Kako deluje omrežje?

Internet ali medmrežje omogoča uporabo svetovnega spleta in hitro posredovanje podatkov na velike razdalje.

Kako deluje vodni stolp?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje vodnega stolpa.

Kako delujejo sončne celice in sončni zbiralnik?

S sončnimi celicami in sončnimi zbiralniki izkoriščamo sončno energijo.

Onesnaževanje zraka

Animacija prikazuje glavne vire onesnaževanja zraka: kmetijstvo, industrija, naselja.

Oskrba s pitno vodo

Sistem oskrbe s pitno vodo porabnikom zagotavlja neoporečno pitno vodo.

Razsoljevanje morske vode

Z razsoljevanjem pridobivajo iz morske vode pitno vodo.

Vetrna elektrarna

Vetrna elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem kinetične energije zraka.

Viri električne svetlobe v gospodinjstvu

Animacija prikazuje značilnosti gospodinjskih virov svetlobe, od klasičnih žarnic do LED žarnic.

Bioplinarna

Bioplinarna proizvaja bioplin iz organskih snovi (gnoj, odpadne rastline, organski odpadki) s pomočjo bakterij; bioplin je zmes metana in ogljikovega...

Onesnaževanje okolja

Onesnaževanje okolja je zmanjševanje kakovosti in naravnih samoobnovljivih zmogljivosti okolja zaradi človekovega delovanja.

Sončna elektrarna

Sončna elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem sončne energije.

Added to your cart.