Klorofil

Klorofil

Je zeleno barvilo v rastlinah, ki je nepogrešljivo pri procesu fotosinteze.

Biologija

Keywords

Klorofil, Zeleni pigment, klorofila a, Klorofil b, fotosinteza, porfirin obroč, pigment, kloroplast, pirol obroč, magnezijev ion, biologija, biokemija, kemija

Povezani dodatki

Scenes

Klorofil a

Klorofil a (C₅₅H₇₂O₅N₄Mg)

Information

Molska masa: 893,50 g/mol

Tališče: 153,2 °C

Gostota: 1,079 g/cm³

Lastnosti

Klorofil je zeleno barvilo v rastlinah in ima ključno vlogo pri fotosintezi. V molekuli klorofila štirje pirolni obroči tvorijo porfirinski obroč, ki obdaja magnezijev ion. Obstaja več vrst klorofila; najpogostejša sta klorofil a in b. Zelene rastline vsebujejo večje količine klorofila a in manjše količine klorofila b. Razlika med strukturo teh dveh molekul je v funkcionalni skupini, ki se veže na ogljikov atom enega od pirolnih obročev: pri klorofilu a je to metilna skupina, pri klorofilu b pa karbonilna. Klorofil se dobro topi v alkoholu, etru in acetonu.

Pojavljanje in izdelava

Klorofil je barvilo, ki ima ključno vlogo v fotosintetizirajočih organizmih, kot so rastline, mahovi in določene bakterije.

Izvleček klorofila je mogoče izdelati iz kaše svežih zelenih listov rastlin, kot je kopriva, iz katere s črpalko izvlečemo klorofil. Izdeluje se tudi iz posušenih listov.

Uporaba

Klorofil se uporablja kot barvilo v prehranski in kozmetični industriji.

Klorofil a prostorsko zapolnjen

Klorofil b

Klorofil b (C₅₅H₇₀O₆N₄Mg)

Informacije

Molska masa: 907,5 g/mol

Tališče: 125 °C

Lastnosti

Klorofil je zeleno barvilo v rastlinah in ima ključno vlogo pri fotosintezi. V molekuli klorofila štirje pirolni obroči tvorijo porfirinski obroč, ki obdaja magnezijev ion. Obstaja več vrst klorofila; najpogostejša sta klorofil a in b. Zelene rastline vsebujejo večje količine klorofila a in manjše količine klorofila b. Razlika med strukturo teh dveh molekul je v funkcionalni skupini, ki se veže na ogljikov atom enega od pirolnih obročev: pri klorofilu a je to metilna skupina, pri klorofilu b pa karbonilna. Klorofil se dobro topi v alkoholu, etru in acetonu.

Pojavljanje in izdelava

Klorofil je barvilo, ki ima ključno vlogo v fotosintetizirajočih organizmih, kot so rastline, mahovi in določene bakterije.

Izvleček klorofila je mogoče izdelati iz kaše svežih zelenih listov rastlin, kot je kopriva, iz katere s črpalko izvlečemo klorofil. Izdeluje se tudi iz posušenih listov.

Uporaba

Klorofil se uporablja kot barvilo v prehranski in kozmetični industriji.

Klorofil b prostorsko zapolnjen

Naracija

Povezani dodatki

Fotosinteza

Proces, pri katerem rastline anorganskih snovi (ogljikovega dioksida in vode) proizvajajo glukozo.

Živalske in rastlinske celice, celični organeli

V evkariontskih celicah je veliko celičnih organelov.

Cvet

Animacija prikazuje tipično zgradbo cveta dvokaličnice.

Fotosinteza (osnovna raven)

Proces, pri katerem rastline iz anorganskih snovi (ogljikovega dioksida in vode) proizvajajo sladkor (glukozo).

Pirol (C₄H₅N)

Predstavnik heterocikličnih dušikovih spojin.

Primerjava enokaličnic in dvokaličnic

Enokaličnice in dvokaličnice sta veliki skupini kritosemenk.

Zelena evglena (Euglena viridis)

Enocelični sladkovodni bičkar, ki se lahko prehranjuje avtotrofno in heterotrofno.

Added to your cart.