Kako deluje klimatska naprava?

Kako deluje klimatska naprava?

Klimatska naprava ohlaja notranji prostor, tako da iz njega odvaja toploto in jo oddaja zunaj.

Tehnika

Keywords

klima, Klimatizirana stavba, Zunanja enota, notranja enota, kompresor, hladilo, sproščanje toplote, ohlajanje, izhlapevanje, tehnologija

Povezani dodatki

Scenes

Klimatizirana stavba

Delovanje

Zunanja enota

Notranja enota

Ekspanzijski ventil

Animacija

Narration

Klimatske naprave uporabljamo za hlajenje notranjosti zgradb in imajo dva glavna dela: notranjo enoto in zunanjo enoto. Naprava v prostor piha hladen zrak oziroma iz zraka odvzame toploto in jo odvaja na prosto. Zdaj pa si oglejmo delovanje in začnimo z notranjo enoto. Po ceveh je v notranjo enoto speljano hladilo, ki je mešanica hladnih hlapov in tekočine. Zrak iz prostora po klimatski napravi kroži s pomočjo ventilatorja. Zrak se v notranji enoti ohladi, hladilo pa se ogreje in povsem izpari.

Topli hlapi so iz notranje enote speljani v kompresor, ki se nahaja v zunanji enoti. Kompresor hlape stisne, zaradi česar narasteta tlak in temperatura. Vroči hlapi so speljani v kondenzator, kjer zaradi razlike v temperaturi hlapov in okolice oddajo toploto. Hlapi so speljani v cevi, kjer kondenzirajo oziroma se spremenijo nazaj v tekočino.

Ta delno ohlajena, topla tekočina je speljana v ekspanzijski ventil. Tu se nabira, zato je tlak v dovodni cevi visok, v izhodni pa nizek. Pritisk nenadoma pade, zato tekočina delno izhlapi in se ohladi. Nastane zmes hladnih hlapov in tekočine, ki je speljana nazaj v notranjo enoto.

Povezani dodatki

Kako deluje hladilnik?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje hladilnika.

Evaporation and boiling

What happens in a liquid during evaporation and boiling? What does its boiling point depend on?

How does it work? - Vacuum cleaner

The vacuum cleaner creates a partial vacuum and sucks up dust with the help of the incoming high-pressure air.

Kako deluje mikrovalovna pečica?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje mikrovalovne pečice.

Pasivna hiša

V pasivnih hišah je prijetna notranja temperatura zagotovljena brez tradicionalnih načinov ogrevanja in hlajenja.

pVT-diagram idealnih plinov

Obnašanje klasičnih idealnih plinov (tlak, prostornino, temperaturo) opišemo s splošno plinsko enačbo.

Razsoljevanje morske vode

Z razsoljevanjem pridobivajo iz morske vode pitno vodo.

Spremembe agregatnega stanja

Prehode med plinastim, kapljevinskim (tekočim) in trdnim agregatnim stanjem imenujemo spremembe agregatnega stanja.

Thermometers

There are various types of instruments used for measuring temperature.

Kako deluje parni likalnik?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje parnega likalnika.

Sodobna poslovna zgradba

Pri gradnji sodobnih poslovnih stavb sta glavna vidika energijska varčnost in okolju prijazno delovanje.

Industrijska cona

Zagotavlja infrastrukturo in storitve za podjetja.

Added to your cart.