Kako deluje elektronski mikroskop?

Kako deluje elektronski mikroskop?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje elektronskega mikroskopa.

Tehnika

Keywords

Elektronski mikroskop, mikroskop, Razpon nanometer, povečevalnega zmogljivosti, elektronski top, elektromagnetni, elektron, detektor, vzorec, Resolucija, valovna dolžina, dissection, oddelek, magnetno polje, virus, Bakterija, povečava, izum, izumov, tehnologija, biologija

Povezani dodatki

Questions

Scenes

Elektronski mikroskop

Mikroskop je naprava za opazovanje manjših objektov, ki so premajhni, da bi jih lahko videli s prostim očesom. Povečevalno zmogljivost omejuje ločljivost aparata. Meja ločljivosti svetlobnega mikroskopa je pribl. 0,2 mikrometra. To pomeni, da objektov, ki so bliže od 0,2 mikrometra, ne moremo razlikovati. Z zmanjšanjem valovne dolžine se poveča ločljivost; valovna dolžina vidne svetlobe je 0,4–0,8 nanometra. V elektronskih mikroskopih uporabljajo elektronske curke, katerih valovna dolžina je manjša od valovne dolžine svetlobe. S tem lahko dosežemo pribl. tisočkrat boljšo ločljivost, ki znaša okoli 0,2 nanometra. Za lažje razumevanje: ta razdalja je le malo večja od premera vodikovega atoma, zaradi česar lahko z elektronskimi mikroskopi opazujemo tudi manjše molekule. Prvi elektronski mikroskop sta leta 1931 zgradila Ernst Ruska in Max Knoll.

Vrstični elektronski mikroskop

S pomočjo vrstičnega elektronskega mikroskopa dobimo o površini vzorca sliko visoke ločljivosti z izjemno globinsko ostrino. Elektronski curek s pomočjo odklonske tuljave otipa vsako točko vzorca. Vzorec lahko odbije elektrone, oziroma izloča sekundarne elektrone. Število odbitih elektronov in sekundarnih elektronov je odvisno od kota med elektronskim curkom in površino. Detektor meri število odbitih in sekundarnih elektronov. Iz teh podatkov se s pomočjo računalnika izriše slika.

Presevni elektronski mikroskop

V elektronskem mikroskopu elektronska puška oddaja elektronske curke, ki jih magnetne leče fokusirajo na objekt. V presevnih elektronskih mikroskopih curek prečka tanki vzorec in s pomočjo magnetnih leč poveča objekt. Barvanje vzorcev poteka s pomočjo soli težkih kovin: ione težkih kovin določeni deli vzorca vežejo v različni meri. Ioni težkih kovin razpršijo elektrone, zato na sliki nastanejo temne lise.

Naracija

Slike

Povezani dodatki

Kako deluje impulzna parna turbina?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje impulzne parne turbine.

Optični pripomočki

V uporabi je veliko optičnih pripomočkov, od mikroskopa do teleskopa.

Kako deluje televizor s katodno cevjo?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje televizorja s katodno cevjo.

Kako deluje kemični svinčnik?

Izum kemičnega svinčnika je bistveno olajšal pisanje.

Zgradba računalnika

Animacija prikazuje zgradbo osebnega računalnika in glavne periferije.

Kako deluje vodni stolp?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje vodnega stolpa.

Kako deluje gramofon?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje gramofona.

Razsoljevanje morske vode

Z razsoljevanjem pridobivajo iz morske vode pitno vodo.

Added to your cart.