Histidin

Histidin

Ena od 20 proteinogenih aminokislin (ki v človeškem organizmu tvorijo beljakovine).

Kemija

Keywords

Histidin, Njegova, aminokislinski, proteini, peptid, polipeptid, polarne stranske verige, dipolaren struktura, peptidna vez, amid vez, aminokislinsko zaporedje, Molekula, Organska kemija, kemija, biologija, biokemija

Povezani dodatki

Scenes

Ion dvojček

Histidin (C₆H₉N₃O₂)

Podatki

Molska masa: 155,15 g/mol

Tališče: 282 °C

Vrelišče: 458 °C

Gostota: 1,423 g/cm³

Lastnosti

Histidin je polesencialna amnokislina. Je brezbarvna, kristalna snov, ki je dobro topna v vodi, slabo topna v etanolu in netopna v etru. Je pomembna sestavina hemoglobina. Z dekarboksilacijo iz histidina dobimo histamin.

Pojavnost in proizvodnja

Histidin se v prosti obiliki pojavlja v rastlinah, veliko pa ga je vezanega v beljakovinah, kakršne so kazein, fibrin, keratin in beljakovinah, ki jih najdemo v jajčnem beljaku. Sinteza in razgradnja histidina sta zapletena procesa.

Uporaba

Histidin je gradnik beljakovin.

Ion dvojček (Kalotni model)

Molekula

Molekula (Kalotni model)

Animacija

Povezani dodatki

Aminokisline

Aminokisline so osnovni gradniki beljakovin.

Added to your cart.