Heksagonalna kovinska mreža

Heksagonalna kovinska mreža

Kovine s heksagonalno kovinsko mrežo se težje obdelujejo.

Kemija

Keywords

Šesterokotno kovinska mreža, šesterokotno, kovinske rešetke, kovinska lepljenje, Elementarna celica, rešetkasta struktura, Številka usklajevanje, kovine, Magnezij, nikelj, Cink, kobalt, togo, Anorganska kemija, kemija

Povezani dodatki

Scenes

Krogla

Heksagonalna mreža

Lastnosti

Trden skupek kovinskih atomskih jeder, ki so med seboj povezani s kovinsko vezjo, se imenuje kovinska mreža. Kovinska atomska jedra povezujejo prosto gibajoči se delokalizirani elektroni. Razen živega srebra so vse kovine trdne. Dobro prevajajo elektriko in toploto. Obdelavnost kovin je odvisna od kristalne strukture, ki jo tvorijo.

Ena najbolj gostih mrež je heksagonalna mreža. Njeno koordinacijsko število je 12: izbrani atom ima 6 sosednjih atomov na enaki razdalji, trije pa so zgoraj in trije spodaj malce dlje. Atromi, ki obdajajo osrednji atom, se nahajajo na treh ravninah.

Kovine, ki kristalizirajo v heksagonalno mrežo, so trše in bolj odporne, zato jih je težje obdelovati. Takšno mrežo imajo med drugim berilij, magnezij, kadmij, kobalt, nikelj in cink.

Mrežna struktura (prostorski model)

Osnovna celica

Mrežna struktura

Osnovna celica (prostorski model)

Naracija

Povezani dodatki

Kovine

Kovinski atomi tvorijo pravilne kovinske mreže.

Ploskovno centrirana kubična mreža

Ploskovno centrirana kubična mreža omogoča najbolj tesno povezavo med kovinskimi atomi.

Telesno centrirana kubična mreža

Telesno centrirana kubična mreža je najmanj gosta kovinska mreža.

Diamant

Kristalna alotropna modifikacija elementarnega ogljika in najtrdnejša naravna snov.

Fuleren (C₆₀)

Kristalna alotropna modifikacija elementarnega ogljika, ki so ga odkrili v 80. letih 20. stoletja.

Grafit

Kristalna alotropna modifikacija elementarnega ogljika.

Taljenje aluminija

Pri taljenju aluminija iz glinice z elektrolizo pridobivajo aluminij.

Temperaturno raztezanje mostov

Dolžina kovinskih ogrodij mostov se spreminja glede na temperaturo.

Železarska industrija (srednja raven)

V železarnah iz železove rude pridobivajo surovo železo.

Eifflov stolp (Pariz, 1889)

Stolp je kovinski, zgrajen je bil za svetovno razstavo in je kot inženirsko čudo postal simbol Pariza.

pVT-diagram idealnih plinov

Obnašanje klasičnih idealnih plinov (tlak, prostornino, temperaturo) opišemo s splošno plinsko enačbo.

Tridimenzionalni (kartezični) koordinatni sistem

Tridimenzionalni koordinatni sistem z razlagalnimi skicami in nalogo za razvijanje prostorskih predstav.

Added to your cart.