Gubanje (srednja raven)

Gubanje (srednja raven)

Zaradi sil, ki pritiskajo s strani, se kamninske plasti gubajo. Tako nastajajo nagubana gorovja.

Geografija

Keywords

Gubanje, guba, ventili, gubano gorstvo, Nastanek gora, navpično krat, prevrnjena krat, ležeča krat, tektonska plošča, skalnata plast, potisna sila, Rock, gora, narava, geografija

Povezani dodatki

Scenes

Gubanje

Kadar so prožne kamninske plasti podvržene bočnim silam z dveh strani, pride do gubanja. Tako nastanejo gube.

Kadar sta sili enako močni, nastanejo normalne gube, ki so simetrične oblike. Imenujemo jih tudi pokončne gube. Kadar pa je sila z ene strani večja, nastanejo poševne in v naslednji fazi prevrnjene gube. Večja ko je razlika v silah, bolj deformirano obliko dobi guba.

Kadar gube tvorijo celo verigo, nastanejo nagubana gorstva.

Definicija izrazov:

Gubanje: proces, pri katerem sile s strani povzročajo upogibanje oziroma ukrivljanje kamninskih plasti v Zemljini skorji. Na ta način nastanejo gube.

Guba: upognjena kamninska plast, ki nastane med gubanjem.

Nagubana gorstva: gorstva, ki so nastala predvsem z gubanjem. Nastajanje gorstev z gubanji imenujemo orogeneza.

Normalna guba

Poševna guba

Prevrnjena guba

Animacija

Narration

Če so prožne kamninske plasti podvržene stiskanju oziroma silam z dveh strani, se začnejo gubati. Izbočeni del gube se imenuje antiklinala, vbočeni pa sinklinala.

Če sta sili iz nasprotnih smeri enaki, nastane normalna guba, ki ima navpično os.

Če pa je sila z ene strani večja, nastane poševna guba. Njena os ni več navpična, ampak je nekoliko nagnjena.

Če pa je sila z ene strani veliko večja kot z druge, nastane prevrnjena guba. Njena os je že močno nagnjena.

Povezani dodatki

Gejzir

Gejzir v presledkih bruha v zrak vrelo vodo in paro.

Gubanje (napredna raven)

Zaradi sil, ki pritiskajo s strani, se kamninske plasti gubajo. Tako nastajajo nagubana gorovja.

Gubanje (osnovna raven)

Zaradi sil, ki pritiskajo s strani, se kamninske plasti gubajo. Tako nastajajo nagubana gorovja.

Ledenik (srednja raven)

Ledenik je velika gmota ledu, ki počasi drsi po pobočju navzdol.

Poledenitev

Zadnja ledena doba se je končala pred približno 10.000 leti.

Potres

Potres je eden od najbolj uničujočih naravnih pojavov.

Prelomi (osnovna raven)

Zaradi sil v navpični smeri nastanejo prelomi. Bloki kamnin se ob prelomnih ploskvah dvigajo ali ugrezajo.

Prelomi (srednja raven)

Zaradi sil v navpični smeri nastanejo prelomi. Bloki kamnin se ob prelomnih ploskvah dvigajo ali ugrezajo.

Reliefni zemljevid Madžarske

Animacija prikazuje geografske enote in vodovje Karpatskega bazena.

Spreminjanje položaja celin v zgodovine Zemlje

V zgodovini Zemlje so bile celine nenehno v gibanju. Ta proces se nadaljuje tudi v našem času.

Tektonske ali litosferske plošče

Tektonske plošče se stikajo na tri glavne načine.

Topografija Zemlje

Animacija predstavlja največje gore, planote, reke, jezera in puščave na Zemlji.

Vulkanizem

Animacija prikazuje različne vrste vulkanskih izbruhov.

Zemljevid morskega dna

Na morskem dnu so lepo razvidne meje med tektonskimi ploščami.

Zgradba Zemlje (srednja raven)

Zemlja je sestavljena iz več plasti oziroma ovojev.

Added to your cart.