Gubanje (osnovna raven)

Gubanje (osnovna raven)

Zaradi sil, ki pritiskajo s strani, se kamninske plasti gubajo. Tako nastajajo nagubana gorovja.

Geografija

Keywords

Gubanje, guba, ventili, gubano gorstvo, Nastanek gora, skalnata plast, potisna sila, Rock, gora, narava, geografija

Povezani dodatki

Scenes

Gubanje

Sile, ki pritiskajo s strani, povzročajo gubanje prožnih kamninskih plasti. Tako nastanejo nagubana gorstva.

Definicija izrazov:

Gubanje: proces, pri katerem sile s strani povzročajo upogibanje oziroma ukrivljanje kamninskih plasti v Zemljini skorji. Na ta način nastanejo gube.

Guba: upognjena kamninska plast, ki nastane med gubanjem.

Nagubana gorstva: gorstva, ki so nastala predvsem z gubanjem.

Animacija

Narration

Če so prožne kamninske plasti podvržene stiskanju oziroma silam z dveh strani, se začnejo gubati. Izbočeni del gube imenujemo antiklinala, vbočeni pa sinklinala.

Povezani dodatki

Gubanje (napredna raven)

Zaradi sil, ki pritiskajo s strani, se kamninske plasti gubajo. Tako nastajajo nagubana gorovja.

Gubanje (srednja raven)

Zaradi sil, ki pritiskajo s strani, se kamninske plasti gubajo. Tako nastajajo nagubana gorovja.

Prelomi (osnovna raven)

Zaradi sil v navpični smeri nastanejo prelomi. Bloki kamnin se ob prelomnih ploskvah dvigajo ali ugrezajo.

Prelomi (srednja raven)

Zaradi sil v navpični smeri nastanejo prelomi. Bloki kamnin se ob prelomnih ploskvah dvigajo ali ugrezajo.

Spreminjanje položaja celin v zgodovine Zemlje

V zgodovini Zemlje so bile celine nenehno v gibanju. Ta proces se nadaljuje tudi v našem času.

Vulkanizem

Animacija prikazuje različne vrste vulkanskih izbruhov.

Zemljevid morskega dna

Na morskem dnu so lepo razvidne meje med tektonskimi ploščami.

Tektonske ali litosferske plošče

Tektonske plošče se stikajo na tri glavne načine.

Added to your cart.