Gubanje (napredna raven)

Gubanje (napredna raven)

Zaradi sil, ki pritiskajo s strani, se kamninske plasti gubajo. Tako nastajajo nagubana gorovja.

Geografija

Keywords

Gubanje, guba, sinklini, anticlin, ventili, gubano gorstvo, Nastanek gora, tektonike plošč,, sedimentne bazena, usedanje, tektonska plošča, potisna sila, Rock, gora, skalnata plast, narava, geografija

Povezani dodatki

Scenes

Gubanje

 • normalna guba
 • poševna guba
 • prevrnjena guba
 • nariv

V sedimentnih bazenih leži več različnih plasti sedimentov. Ti so plastični oziroma prožni, saj vsebujejo veliko vode. Če je tak sedimentni bazen na stiku dveh tektonskih litosferskih plošč, ki se približujeta druga drugi, bočne sile pa nanj delujejo iz dveh nasprotnih smeri, se plasti stikajo.

Nastanejo gube, ki so sestavljene iz antiklinal, to je izbočenih delov, ter sinklinal, to je vbočenih delov.

Sili, ki pritiskata s strani, pa sta le redko enaki. Če je stiskanje z ene strani močnejše, postanejo antiklinale in sinklinale nesimetrične in antiklinale začnejo 'nalegati' na sinklinale.

Če postane sila z ene strani še močnejša, se lahko guba prevrne in nastane prevrnjena guba. Nadaljnji pritisk lahko potiska prevrnjeno gubo še naprej po dokaj ravni drsni ploskvi. To se imenuje nariv.

Kadar gube tvorijo celo verigo, nastanejo nagubana gorstva.

Definicija izrazov:

Gubanje: proces, pri katerem sile s strani povzročajo upogibanje oziroma ukrivljanje kamninskih plasti v Zemljini skorji. Na ta način nastanejo gube.

Guba: upognjena kamninska plast, ki nastane med gubanjem.

Nagubana gorstva: gorstva, ki so nastala predvsem z gubanjem. Nastajanje gorstev z gubanji imenujemo orogeneza.

Normalna guba

 • kamninske plasti
 • sile, ki pritiskajo s strani.

Poševna guba

 • kamninske plasti
 • manjša sila pritiska z ene strani.
 • večja sila pritiska z druge strani.

Prevrnjena guba

 • kamninske plasti
 • manjša sila pritiska z ene strani.
 • večja sila pritiska z druge strani.

Nariv

 • kamninske plasti
 • manjša sila pritiska z ene strani.
 • večja sila pritiska z druge strani.

Animacija

 • sile, ki pritiskajo s strani.
 • manjša sila pritiska z ene strani.
 • večja sila pritiska z druge strani.
 • manjša sila pritiska z ene strani.
 • večja sila pritiska z druge strani.
 • manjša sila pritiska z ene strani.
 • večja sila pritiska z druge strani.
 • normalna guba
 • poševna guba
 • prevrnjena guba
 • nariv

Narration

Če so prožne kamninske plasti podvržene stiskanju z dveh strani, se začnejo gubati. Izbočeni del gube je antiklinala, vbočeni pa sinklinala.

Če sta sili iz nasprotnih smeri enaki, nastane normalna guba simetrične oblike, ki se imenuje tudi pokončna guba.

Če pa je sila z ene strani večja, nastane poševna guba. Njena os ni več navpična, ampak je nekoliko nagnjena.

Če pa je sila z ene strani precej večja kot z druge, nastane prevrnjena guba. Njena os je že močno nagnjena.

Če pa je sila z ene strani toliko večja, da se kamninske plasti v gubi prelomijo in se jih en del narine na drugega ter drsi naprej po dokaj ravni drsni ploskvi, govorimo o narivu. Narivi so lahko dolgi do 100 kilometrov.

Alpe in Karpati sta nastala z gubanjem.

Povezani dodatki

Cunami

Cunami je ogromen morski val oziroma serija valov, ki na obali praviloma povzročijo veliko pustošenje.

Gubanje (osnovna raven)

Zaradi sil, ki pritiskajo s strani, se kamninske plasti gubajo. Tako nastajajo nagubana gorovja.

Gubanje (srednja raven)

Zaradi sil, ki pritiskajo s strani, se kamninske plasti gubajo. Tako nastajajo nagubana gorovja.

Ledenik (srednja raven)

Ledenik je velika gmota ledu, ki počasi drsi po pobočju navzdol.

Potres

Potres je eden od najbolj uničujočih naravnih pojavov.

Prelomi (osnovna raven)

Zaradi sil v navpični smeri nastanejo prelomi. Bloki kamnin se ob prelomnih ploskvah dvigajo ali ugrezajo.

Prelomi (srednja raven)

Zaradi sil v navpični smeri nastanejo prelomi. Bloki kamnin se ob prelomnih ploskvah dvigajo ali ugrezajo.

Tektonske ali litosferske plošče

Tektonske plošče se stikajo na tri glavne načine.

Torzijske tehtnice

Velikost sil merijo z merjenjem zvijanja torzijske žice.

Zemljevid morskega dna

Na morskem dnu so lepo razvidne meje med tektonskimi ploščami.

Added to your cart.