Gotski opečnati grad (Gyula, Madžarska)

Gotski opečnati grad (Gyula, Madžarska)

Najstarejši deli posebnega opečnatega gradu na jugovzhodu Madžarske so nastali ob koncu 14. stoletja.

Zgodovina

Keywords

Grad, Gyula fortress, Gyula, opečni grad, veriga mejnih utrdb, Trdnjava, palisade, gotika, Neogoticizem, v srednjem veku, Madžarska, House of Anjou, dvorec, zgradba, Fehér-Körös, Obramba, Sigismund iz Luksemburga, Maróti János, gradsko gledališče, struktura, poplavno območje

Povezani dodatki

Questions

 • Kaj ni bilo del notranjega gradu?
 • Kateri slog je značilen za notranji grad?
 • Kako so se imenovali bivalni prostori grajskih branilcev?
 • Kaj ni bilo del notranjega gradu?
 • Kdo so bili huzarji?
 • Ali drži, da je bil grad Gyula pomemben člen v verigi ogrskih obmejnih utrdb?
 • Katera država je znana po gradu Gyula?
 • Po kom je mesto Gyula dobilo ime?
 • Kako se imenuje reka, na katere poplavni ravnici stoji grad Gyula?
 • Kaj je obdajalo grad Gyula v srednjem veku?
 • Kdo je bil lastnik graščine na začetku njene gradnje?
 • Kateri kralj je podaril graščino Jánosu Marótiju?
 • Katerega leta je dobil grad Ferdinand I.?
 • Kateri del ni pomemben sestavni del gradu?
 • Iz česa je bila zgrajena palisada?
 • Kako se je imenoval del zunanjega gradu?
 • Iz česa je bil zgrajen notranji grad?
 • Kaj je okrogli stolp?
 • Katerega leta so Turki osvojili grad?
 • Katerega leta so grad spet osvojile krščanske vojske?
 • Po čem je grad Gyula edinstven?

Scenes

Grajski otok

Pogled s ptičje perspektive

 • obdelovalna zemlja
 • naselbina - Najverjetneje imenovan po srednjeveškem ogrskem plemiču Gyuli, ki je za časa rodbine Arpadovcev tukaj ustanovil samostan.
 • poplavna ravnica - Močvirnato območje reke Körös, ki je tamkajšnjemu srednjeveškemu gradu nudilo prednosti naravne obrambe.
 • grad - V gotskem slogu zgrajena stavba in edini praktično povsem nedotaknjeni srednjeveški opečnati objekt v Srednji Evropi.

Grad Gyula

 • huzarski grad - Zunanji del turške trdnjave oziroma gradu Gyula, imenovan po lahki konjenici, ki je bila nastanjena v njem.
 • zunanji grad - Prva obrambna črta, ki obdaja notranji grad.
 • notranji grad - Del gradu, ki ga je bilo najlažje braniti. Varoval ga je zunanji grad. Bil je opečnat, saj v bližini ni bilo dovolj kamenja.

Huzarski grad

 • jarek
 • palisada - Obrambna struktura, narejena iz prsti in lesa, ki je običajno poleg jarka obdajala huzarske gradove. Močnejša je bila, če je bila zapolnjena z vezivom.
 • utrdba - Izstopajoči del palisade, na kateri so bili nameščeni obrambni topovi.
 • vhodni stolp
 • most
 • vojašnica - Bivalni sklop za čete, nastanjene v huzarskem gradu.
 • konjušnica
 • topniški stolp - Utrdba krožne oblike, ki štrli iz huzarskega gradu, zgrajena iz prsti in lesa.
 • obrambne strukture - Palisada je skupni izraz za jarek, v tla zabite kole in vzporedno ograjo.

Notranji grad

 • vhodni stolp in trdnjava - Glavna dela notranjega gradu.
 • vrata na dvižnem mostu
 • obloga pročelja
 • utrdba - Izstopajoči del palisade, na katerem so bili nameščeni obrambni topovi.
 • palača - Najvidnejši del gradu, v katerem so bili tako zasebni kot javni prostori, med drugim viteška dvorana in kapela.
 • notranje dvorišče in vodnjak
 • okrogli stolp - Utrdba krožne oblike, najverjetneje zgrajena za časa Ivana Korvina.

Grajsko dvorišče

Animacija

Narration

Sodobna Gyula, mesto v županiji Békés na jugovzhodu Madžarske, in njen grad sta najbrž dobila ime po srednjeveškem ogrskem vladarju Gyuli, ki je za časa rodbine Arpadovcev tukaj ustanovil samostan (med letoma 1000 in 1301).

Graščino, zgrajeno na poplavni ravnici reke Körös, je ogrski kralj Sigismund Luksemburški leta 1403 podaril Jánosu Marótiju, banu Mačve. Gradnjo je nadziral Maróti. Leta 1552 je prešla v last ogrskega kralja Ferdinanda I. in postala pomemben člen v verigi obmejnih utrdb. Animacija prikazuje stanje tistega časa.

Grad obdaja in ščiti palisada iz prsti in lesa, ki na prvi vtis deluje kot zunanji grad. Poseben del objekta je bil huzarski grad, v katerem je bila nastanjena lahka konjenica.

Gotski notranji grad z obloženim pročeljem je bil opečnat, saj v bližini ni bilo dovolj kamenja. Okrogli stolp, zgrajen v času Ivana Korvina, kralja Bosne v 15. stoletju, stoji na enem od vogalov obloženega pročelja.

Po več neuspelih poskusih so Turki leta 1566 grad osvojili. Tistega leta je umrl sultan Sulejman Veličastni. Trdnjava je postala središče vilajeta oziroma province. Krščanske vojske so jo ponovno osvojile šele leta 1695.

Obdobje, ki je sledilo, je bilo ravno tako nemirno kot prejšnje. Grad so v drugi polovici 20. stoletja podrobno preučili in obnovili. Danes je priljubljena turistična znamenitost in kulturno središče, pa tudi najbolje ohranjen opečnati grad v nižinskih predelih Srednje Evrope.

Povezani dodatki

Beograd (15. stoletje)

Grad v Beogradu je bil eden najpomembnejših členov v takratni verigi mejnih utrdb kraljevine Ogrske.

Dvorana grbov

Eden najpomembnejših prostorov srednjeveškega gradu je bila značilno okrašena in opremljena dvorana grbov.

Grad v Egerju (Ogrska, 16. stoletje)

Grad v Egerju je končno podobo dobil v 16. stoletju in postal pomemben člen v verigi obmejnih utrdb.

Delovanje topa (18. stoletje)

Top je bil pomembno strelno orožje z začetka sodobne zgodovine, razširjeno tako na kopnem kot na morju.

Grad v Oradei (Romunija, 1775)

Grad v Oradei v Transilvaniji dobro ponazarja srednjeveško gradnjo trdnjav.

Grad v Szigligetu (Madžarska)

Kamniti grad, ki stoji severno od Blatnega jezera, je bil del obrambne mejne črte pred Turki. Začeli so ga graditi v 13. stoletju.

Grad v Varaždinu (16. stoletje)

Ta osupljivi grad stoji na severu Hrvaške.

Husitska utrdba iz vozov

Husiti so v 15. stoletju zamojstrovali uporabo bojnih vozov.

Mir Castle Complex (17th century)

The Mir Castle Complex, situated in the town of Mir, Belarus was built in the Gothic-Renaissance style.

Ognjeno kolo

Zanimiv izum branilca gradu v mestu Eger na Madžarskem se je izkazal kot učinkovito sredstvo v obrambi pred turškimi oblegalci.

Ogrski vojak kruc

Kruci so bili ogrski vojaki iz različnih družbenih slojev, ki so se v 17. in 18. stoletju uprli Habsburžanom.

Osmanski vojak (16. stoletje)

V osmanski vojski so služili tudi janičarji (pehota) in spahije (konjenica).

Srednjeveški bivalni stolp

Srednjeveški bivalni stolp (donžon) je postal ob nastanku gradu osrednji stolp.

Srednjeveški grad (Diósgyőr, Madžarska)

Viteški grad s štirimi stolpi, ki ga je dal zgraditi Ludvik I. in ki so ga madžarske kraljice dobivale kot poročno darilo.

Srednjeveški stolpi in bastije

Zgradba utrdb se je razvijala vzporedno z vojaško tehniko.

Turški sultan (16. stoletje)

Na čelu Osmanskega cesarstva je bil sultan – gospodar življenja in smrti.

Bastilja (Pariz, 18. stoletje)

Pariški zapor je zaslovel zaradi dogodkov med francosko revolucijo leta 1789.

Utrdba iz zemlje (Szabolcs, Madžarska)

Ogromna utrdba trikotne oblike je služila kot bivališče vezirju enega od madžarskih plemen, ki so se naselila v Karpatskem bazenu.

Added to your cart.