Gospodarjenje na samotnih kmetijah

Gospodarjenje na samotnih kmetijah

Na samotnih kmetijah so se izoblikovale posebne oblike gospodarjenja.

Geografija

Keywords

Kmetija, kmetijstvo, naselje, scattered settlement, stabilna, maize loft, skladiščenje, stanovanje, geografija

Povezani dodatki

Kmetija (Ogrska, 19. stoletje)

Majhne kmetije običajno stojijo blizu podeželskih mest ali vasi, na njih živijo kmetje.

Vrste samotnih kmetij in vasi

Struktura in gostota samotnih kmetij ter vasi sta v veliki meri odvisni od naravnogeografskih razmer v pokrajini.

Poljedelske tehnike

Poljedelske tehnike so se v srednjem in tudi v novem veku razvijale vzporedno s človeško civilizacijo.

Pradomovina kulturnih rastlin in domačih živali

Naše kulturne rastline in domače živali izvirajo iz različnih delov sveta.

Razloženo naselje (gozdarska hiša)

Način življenja gozdarjev se je odlično prilagodil možnostim okolja.

Srednjeevropska kmečka hiša (19. stoletje)

Panonska kmečka hiša iz 19. stoletja je imela značilno notranjost in zunanjost.

Srednjeveška kmečka hiša

Iz prsti, blata in lesa zgrajene srednjeveške kmečke podeželske hiše so bile preproste, pritlične zgradbe.

Upravni zemljevid Madžarske

Animacija prikazuje značilnosti upravne ureditve na Madžarskem.

Kako deluje kombajn?

Kombajni se uporabljajo pri žetvi in spravilu različnih poljščin.

Added to your cart.