Gejzir

Gejzir

Gejzir v presledkih bruha v zrak vrelo vodo in paro.

Geografija

Keywords

Gejzir, termalna voda, Izbruh, magma komoro, izbrizgan stolp vode, gejzir stožec, cev, vulkanizem, vulkan, post-vulkanska aktivnost, narava, geografija

Povezani dodatki

Scenes

Gejzir

Gejzir

Sodi med postvulkanske pojave. Je vroč vrelec, ki skozi odprtino na površju navadno v enakomernih presledkih brizga vročo vodo in paro. Voda se nabira v podzemeljski votlini oz. shrambi, kjer jo okoliške kamnine, ki so zaradi bližine magmatskega ognjišča vroče, pregrevajo. Ko pritisk vodne pare doseže kritično mejo, požene zgornji del vodnega stolpa po rovu skozi odprtino na površje.

Prerez

  • razpoke v kamninah
  • votlina
  • magmatsko ognjišče
  • gejzirjev stožec

Izbruh

  • razpoke v kamninah
  • votlina
  • magmatsko ognjišče
  • izbrizgani vodni stolp
  • gejzirjev stožec

Narration

Voda skozi razpoke v kamninah napolni podzemeljsko votlino in rov, ki jo povezuje s površjem. Zaradi bližine magmatskega ognjišča so kamnine okoli votline zelo vroče. Voda se zato pregreva do stopnje, ko pritisk vodne pare doseže kritično mejo in požene zgornji del vodnega stolpa po rovu skozi odprtino na površje. Ob brizgajoči vreli vodi se sprošča tudi veliko pare.

Gejzirji izbruhnejo v dokaj enakomernih presledkih. Nekateri izbruhnejo vsakih nekaj minut ali vsak dan, drugi pa samo enkrat na daljši čas. V vodi raztopljeni minerali se kot siga odlagajo okoli odprtine, zato lahko tam nastane majhen stožec.

Povezani dodatki

Geotermalna elektrarna

Geotermalna elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem vroče podzemne vode.

Bioplinarna

Bioplinarna proizvaja bioplin iz organskih snovi (gnoj, odpadne rastline, organski odpadki) s pomočjo bakterij; bioplin je zmes metana in ogljikovega...

Gubanje (srednja raven)

Zaradi sil, ki pritiskajo s strani, se kamninske plasti gubajo. Tako nastajajo nagubana gorovja.

Hidroelektrarna (Hooverjev jez, ZDA)

Jez, ki so ga zgradili na reki Kolorado v ZDA, so poimenovali po enem od nekdanjih ameriških predsednikov.

Kako deluje sušilnik za lase?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje sušilnika za lase.

Kroženje vode (osnovna raven)

Voda na našem planetu nenehno kroži.

Ledenik (srednja raven)

Ledenik je velika gmota ledu, ki počasi drsi po pobočju navzdol.

Mlin na veter

Mlin na veter kinetično energijo vetra pretvarja v mehansko delo.

Nastanek in delovanje stratovulkana

Sestavljajo ga menjajoče se plasti strjene lave in ob izbruhu nesprijetega vulkanskega gradiva.

Podzemeljske vode

Podzemeljske vode delimo na skalno in talno vodo ali podtalnico.

Poledenitev

Zadnja ledena doba se je končala pred približno 10.000 leti.

Potres

Potres je eden od najbolj uničujočih naravnih pojavov.

Sončna elektrarna

Sončna elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem sončne energije.

Vulkanizem

Animacija prikazuje različne vrste vulkanskih izbruhov.

pVT-diagram idealnih plinov

Obnašanje klasičnih idealnih plinov (tlak, prostornino, temperaturo) opišemo s splošno plinsko enačbo.

Vroče točke

Vroče točke so nepremična, izredno vroča žarišča v Zemljinem plašču pod premikajočimi se tektonskimi ploščami, od koder prihaja na površje magma.

Kras (srednja raven)

Na krasu nastanejo značilni površinski in podzemeljski kraški pojavi.

Added to your cart.