Fuleren (C₆₀)

Fuleren (C₆₀)

Kristalna alotropna modifikacija elementarnega ogljika, ki so ga odkrili v 80. letih 20. stoletja.

Kemija

Keywords

fulerena molekula, fuleren, alotrop ogljika, alotrop, Nobelova nagrada, kemija

Povezani dodatki

Scenes

Kroglični model

Fuleren C₆₀

Lastnosti

Fulerene so leta 1985 odkrili Harold Kroto, Robert Curl and Richard Smalley. Za odkritje molekule C₆₀ so leta 1996 dobili Nobelovo nagrado za kemijo. Fulereni so sestavljeni iz petčlenih in šestčlenih obročev ogljika, ki se prilegajo skupaj na vseh straneh.

Poimenovali so jih po arhitektu in filozofu R. Buckminstru Fullerju, ki je leta 1967 za Svetovno razstavo v Montrealu izdelal kupolo v obliki molekule C₆₀.

Molekula C₆₀ sodi med najbolj znane fulerene. Sestavlja jo 20 šesterokotnikov in 12 peterokotnikov. Njena zgradba je podobna nogometni žogi. Vsak atom ogljika v molekuli je enakovreden. Zaradi svoje zgradbe je to eden najstabilnejših fulerenov. Tanka plast molekul C₆₀ je gorčično rumena, večja količina pa temno rjava.

Fluorinacija poteka počasi pri temperaturi 70 °C, pri čemer nastajajo pisani, delno fluorirani vmesni produkti. Obstajajo tudi fulereni z nižjim ali višjim atomskim številom, vendar so manj stabilni.

Pojavnost in proizvodnja

Za proizvodnjo fulerenov obstaja več metod. Ena je sežig ogljikovodikov in pridobivanje fulerenov iz dima. Molekule lahko proizvedemo tudi z električnim lokom med grafitnima elektrodama ali z uporabo radiofrekvenčne plazme. Molekule fulerenov C₆₀ in C₇₀ so našli tudi v nekaterih naravnih mineralih.

Uporaba

Fulerene uporabljamo za izdelavo plasti za diamantna brusila ali kot katalizatorje pri rafiniranju nafte. Uporablja se jih tudi v medicini, na primer kot kontrastno sredstvo pri magnetni resonanci.

Pomembna lastnost fulerenov je ta, da s kovinskimi ioni tvorijo superprevodnike. Cena fulerena C₆₀ je sicer močno padla (za stokrat od prvotne), vendar je še vedno zelo drag, kar omejuje možnosti uporabe.

Kalotni model

Fuleren C₆₀

Lastnosti

Fulerene so leta 1985 odkrili Harold Kroto, Robert Curl and Richard Smalley. Za odkritje molekule C₆₀ so leta 1996 dobili Nobelovo nagrado za kemijo. Fulereni so sestavljeni iz petčlenih in šestčlenih obročev ogljika, ki se prilegajo skupaj na vseh straneh.

Poimenovali so jih po arhitektu in filozofu R. Buckminstru Fullerju, ki je leta 1967 za Svetovno razstavo v Montrealu izdelal kupolo v obliki molekule C₆₀.

Molekula C₆₀ sodi med najbolj znane fulerene. Sestavlja jo 20 šesterokotnikov in 12 peterokotnikov. Njena zgradba je podobna nogometni žogi. Vsak atom ogljika v molekuli je enakovreden. Zaradi svoje zgradbe je to eden najstabilnejših fulerenov. Tanka plast molekul C₆₀ je gorčično rumena, večja količina pa temno rjava.

Fluorinacija poteka počasi pri temperaturi 70 °C, pri čemer nastajajo pisani, delno fluorirani vmesni produkti. Obstajajo tudi fulereni z nižjim ali višjim atomskim številom, vendar so manj stabilni.

Pojavnost in proizvodnja

Za proizvodnjo fulerenov obstaja več metod. Ena je sežig ogljikovodikov in pridobivanje fulerenov iz dima. Molekule lahko proizvedemo tudi z električnim lokom med grafitnima elektrodama ali z uporabo radiofrekvenčne plazme. Molekule fulerenov C₆₀ in C₇₀ so našli tudi v nekaterih naravnih mineralih.

Uporaba

Fulerene uporabljamo za izdelavo plasti za diamantna brusila ali kot katalizatorje pri rafiniranju nafte. Uporablja se jih tudi v medicini, na primer kot kontrastno sredstvo pri magnetni resonanci.

Pomembna lastnost fulerenov je ta, da s kovinskimi ioni tvorijo superprevodnike. Cena fulerena C₆₀ je sicer močno padla (za stokrat od prvotne), vendar je še vedno zelo drag, kar omejuje možnosti uporabe.

Povezani dodatki

2-metilpropan (C₄H₁₀)

Eden od izomerov butana. Brezbarven, gorljiv plin.

RNK (RNA)

Polinukleotid, sestavljen iz fosforne kisline oziroma baz (citozina, uracila, adenina in...

Benzen (C₆H₆)

Najpreprostejši predstavnik aromatskih ogljikovodikov.

Razbarvanje vrtnice s klorom

Pri tem poskusu bomo vrtnico razbarvali s klorom.

DNK (DNA)

Nosilka genetske informacije v celicah.

Palmitinska kislina (heksadekanojska kislina) (C₁₅H₃₁COOH)

Karboksilna kislina bele barve, voskasta, z velikim številom ogljikovih atomov.

Tirozin

Ena od 20 proteinogenih aminokislin (ki v človeškem organizmu tvorijo beljakovine). Ima...

Added to your cart.