Fotosinteza

Fotosinteza

Proces, pri katerem rastline anorganskih snovi (ogljikovega dioksida in vode) proizvajajo glukozo.

Biologija

Keywords

fotosinteza, Svetlobna faza, Temotna faza, kloroplast, catabolic proces, autotróf, list, svetloba, sončna svetloba, kisika, organskega materiala, ogljikov dioksid, glukoze, solarna energija, voda, dekstroza, Proizvodnja kisika, fiksiranje ogljika, notranja membrana, granum, thylakoid, matriks, Fotosistem 2, Fotosistem 1, fotosintetskih pigmentov, ATP, ATPaza, elektronska transportna veriga, glicerinska kislina-3-fosfat, gliceraldehid 3-fosfat, ribuloza-1,5-difosfat, Energetska preobrazba, cikel, Foton, atmosferski plini, ogljikovih hidratov, Sonce, presnova, rastlina, biokemija, biologija, _javasolt

Povezani dodatki

Scenes

Princip fotosinteze

 • CO₂
 • O₂
 • svetloba
 • C₆H₁₂O₆
 • H₂O

Zgradba lista

 • prevajalna žila: ksilem
 • prevajalna žila: floem
 • listna reža
 • asimilacijsko osnovno tkivo
 • povrhnjica

Fotosinteza

 • prevajalna žila:\ksilem
 • prevajalna žila: floem
 • listna reža
 • celica asimilacijskega osnovnega tkiva
 • CO₂
 • O₂
 • svetloba
 • C₆H₁₂O₆
 • H₂O

Celica

Svetlobna faza

 • kloroplast
 • notranja membrana
 • granum
 • tilakoid
 • matriks
 • tilakoidna membrana
 • notranjost tilakoide
 • Fotosistem 2
 • Fotosistem 1
 • e⁻
 • H₂O
 • O
 • H⁺
 • O₂
 • PQ
 • cit
 • PC
 • Fd
 • FNR
 • fosfat
 • ADP
 • ATP
 • NADP
 • NADPH
 • ATPaza
 • elektronska transportna veriga
 • gonilna sila na H⁺ ione

Temotna faza

 • ATP
 • ADP
 • NADPH
 • NADP
 • 5C
 • CO₂
 • 3C
 • 3C - Molekula s 3 atomi ogljika (gliceraldehid 3-fosfat).
 • 6C (glukoza)
 • vezava CO₂, tvorba glicerinska kislina-3-fosfata
 • tvorba glicerinska kislina-1,3-difosfata
 • tvorba gliceraldehid-3-fosfata
 • izstop gliceraldehid-3-fosfata iz cikla
 • tvorba pentoza-difosfata

Umetni list

 • nitridov polprevodnik
 • kovinski katalizator
 • H₂O
 • O₂
 • H⁺
 • e⁻
 • CO₂
 • HCOOH (mravljinčna kilsina)

Animacija

Povezani dodatki

Živalske in rastlinske celice, celični organeli

V evkariontskih celicah je veliko celičnih organelov.

Klorofil

Je zeleno barvilo v rastlinah, ki je nepogrešljivo pri procesu fotosinteze.

Kroženje kisika

Kisik, za večino živih bitij nepogrešljiv plin, je na Zemlji prisoten v nenehnem kroženju.

Učinek tople grede

Učinek tople grede se zaradi človekovega delovanja stopnjuje in povzroča globalno segrevanje ozračja.

Encimi

Encimi so beljakovinske molekule, ki katalizirajo biokemične reakcije. Njihovo delovanje je mogoče uravnavati.

Onesnaževanje zraka

Animacija prikazuje glavne vire onesnaževanja zraka: kmetijstvo, industrija, naselja.

Transportni procesi

Animacija predstavlja aktivne in pasivne transportne procese, ki se odvijajo skozi celično membrano.

ADP, ATP

ATP molekule so najpomembnejši vir energije za celice.

Amoeba proteus

Preprost hetereotrofni enoceličar, ki nenehno spreminja svojo obliko.

Anatomija lista

Animacija predstavlja glavne vrste listov in razlike med listi enokaličnic ter dvokaličnic.

Cvet

Animacija prikazuje tipično zgradbo cveta dvokaličnice.

Ekološka niša

Ekološka niša je fizični prostor, ki ga naseljujejo vrste in funkcijska vloga, ki jo imajo te vrste.

Kisik (O₂) (srednja raven)

Plin brez barve in vonja, brez katerega ne bi bilo življenja na Zemlji.

Krčenje gozdov

Krčenje gozdov škodljivo vpliva na okolje.

Kroženje ogljika

Atmosferski ogljik sprejemajo rastline med fotosintezo, pri procesu dihanja pa ga živi organizmi oddajajo.

Površinska napetost

Površinska napetost je lastnost tekočine, ki ji omogoča zavzeti najmanjšo možno površino.

Seme in kalitev

Enokaličnice imajo en klični list, dvokaličnice pa dva.

Sonce

Premer Sonca je 109-krat večji od premera Zemlje. Večino Sončeve mase sestavlja vodik.

Vegetativni organi rastlin

Ti organi so življenjskega pomena za preživetje in razvoj rastlin.

Primerjava enokaličnic in dvokaličnic

Enokaličnice in dvokaličnice sta veliki skupini kritosemenk.

Zelena evglena (Euglena viridis)

Enocelični sladkovodni bičkar, ki se lahko prehranjuje avtotrofno in heterotrofno.

Added to your cart.