Fosfatni ion (PO₄³⁻)

Fosfatni ion (PO₄³⁻)

Kompleksen ion ki nastaja iz fosforjeve kisline oddajanjem protona.

Kemija

Keywords

fosfatni ion, kisli ionski ostanek, anion, ion, spojina ion, fosforna kislina, fosfati, trinatrijev fosfat, superfosfat, RNA, DNK, Anorganska kemija, kemija

Povezani dodatki

Scenes

Kroglični model

Fosfatni ion PO₄³⁻

Podatki

Molska masa: 94,9 g/mol

Oblika: pravilni tetraeder

Kot vezi: 109,5°

Lastnosti

Fosfatni ion ima naboj -3 in je povezan s kovalentnimi vezmi. Pi vezi v ionu so delokalizirane. S kovinskimi in z amonijevimi ioni tvori soli. Samo amonijevi in fosfati alkalnih kovin so dobro topni v vodi.

Pojavnost in proizvodnja

Fosfatni ioni nastanejo iz fosforne kisline z disociacijo treh protonov. Najdemo jih v prsti in nekaterih mineralih.

Uporaba

Je pomembna sestavina gnojil. Proizvodnja superfosfata poteka tako, da naredimo trikalcijev fosfat topen z dodajanjem žveplene kisline, nakar dodamo še mavec v prahu. Trinatrijev fosfat se uporablja za mehčanje vode.

Prostorsko zapolnjen model

Naracija

Povezani dodatki

Fosforna kislina (H₃PO₄)

Uporabljajo jo kot aditiv za osvežilne pijače in za odstranjevanje vodnega kamna ter rje.

Rdeči fosfor

Alotropska modofikacija fosforja.

2-deoksi-D-beta-D-riboza (C₅H₁₀O₄)

Gradnik DNA, ki ima eno hidroksilno skupino manj od β-D-riboze.

Fosforjev pentoksid (P₂O₅)

Spojina (v obliki belega dima) ki nastaja ko fosfor sežgemo na zraku.

ADP, ATP

ATP molekule so najpomembnejši vir energije za celice.

Beta-D-riboza

Brezbarvna kristalna snov, ki se nahaja v nukleinskih kislinah, koencimih, nukleotidih in nukleozidih.

DNK (DNA)

Nosilka genetske informacije v celicah.

Fosforjev triklorid (PCl₃)

Brezbarvna tekočina, ki se na vlažnem zraku močno kadi.

Koencim A

Koencim, ki zagotavlja acetilno skupino za nekatere encimske reakcije.

Kroženje fosforja

Fosfor je izredno pomemben element za vse žive organizme in je na Zemlji prisoten v nenehnem kroženju.

NAD, NADP, NADPH

Koencim NAD⁺ ima pomembno vlogo predvsem v kataboličnih procesih, NADP pa pri anaboličnih procesih kot nosilec vodika.

RNK (RNA)

Polinukleotid, sestavljen iz fosforne kisline oziroma baz (citozina, uracila, adenina in gvanina).

Permanganatov ion (MNO₄⁻)

Kalijev permanganat se uporablja kot razkuževalno sredstvo.

Added to your cart.