Formamid (metanamid) (HCONH₂)

Formamid (metanamid) (HCONH₂)

Je brezbarvna, rahlo viskozna, higroskopska tekočina, ki jo uporabljajo za pridobivanje mravljinčne kisline, vodikovega cianida in drugih organskih spojin.

Kemija

Keywords

formamid, methanamide, amid, dušik-containingcompound, primarni amid, Organska kemija, kemija

Povezani dodatki

Scenes

Kroglični model

Formamid, metanamid HCONH₂

Podatki

Molska masa: 45,04 g/mol

Tališče: 2,49 °C

Vrelišče: 193 °C

Gostota: 1,1334 g/cm³

Energija pri gorenju: -565,0 kJ/mol

Lastnosti

Formamid je najpreprostejši primarni amid. Je brezbarvna, rahlo viskozna, higroskopna tekočina, ki ob daljši izpostavljenosti zraku veže vlago iz njega. Dobro se raztaplja v vodi, alkoholu, etru in drugih organskih topilih. Tudi sam lahko raztaplja različne anorganske soli.

Z alkoholom tvori estre mravljične kisline, s formaldehidom pa derivate hidroksimetila.

Pojavnost in proizvodnja

Formamid lahko proizvedemo z reakcijo med mravljično kislino (ki se imenuje tudi metanojska kislina) in amonijakom, ogljikovega monoksida in amonijaka ali amonijaka in metil formata. V naravi ga ne najdemo.

Uporaba

Formamid se uporablja pri proizvodnji zdravil in papirja, uporabljamo ga tudi kot topilo in za ohranjanje tkiv med zamrzovanjem.

Kalotni model

Animacija

Povezani dodatki

Acetamid (etanamid) (C₂H₅NO)

Kristalna snov bele barve brez vonja.

Karbamid (urea) (CO(NH₂)₂)

Spojina, ki se nahaja v urinu sesalcev in jo uporabljajo za izdelovanje umetnih gnojil z vsebnostjo dušika.

Metanol (metilni alkohol) (CH₃OH)

Najenostavnejši nasičeni alkohol. Zelo strupena spojina, navidez zelo podobna etanolu.

Naloge z molekulami VII. (Ogljikove spojine z vsebnostjo dušika)

Naloga za razumevanje zgradbe in razvrščanja organskih spojin z vsebnostjo dušika.

Amonijak (NH₃)

Brezbarven plin neprijetnega vonja, čigava vodna raztopina je amonijev hidroksid.

Dimetilni amin (NH(CH₃)₂)

Brezbarvni plin z močnim vonjem, ki ga uporabljajo v veliko namenov.

Metan (CH₄)

Prvi člen homologne vrste alkanov z normalno ogljikovo verigo.

Metilamin (NH₂CH₃)

Najenostavnejši primarni amin.

Trimetilamin (N(CH₃)₃)

Terciarni amin, ki povzroča smrad pokvarjenih živil.

Added to your cart.