Evolucija možganov vretenčarjev

Evolucija možganov vretenčarjev

Med evolucijo vretenčarjev se je relativna razvitost posameznih delov možganov spreminjala.

Biologija

Keywords

možgani, Evolucija, cephalisation, cerebrum, mali možgani, možgansko deblo, živali, Vretenčarji, plazilci, Sesalci, ribe, biologija

Povezani dodatki

Scenes

Vrste možganov vretenčarjev

Evolucija možganov

Animacija

  • riba
  • plazilec
  • sesalec
  • veliki možgani - Pri ribah imajo manjšo maso in so v funkciji voha. Pri človeku je to najrazvitejši del možganov, center najkompleksnejšega možganskega delovanja (zaznavanje, načrtovanje gibanja, govor, mišljenje).
  • mali možgani - Del možganov, ki nadzoruje gibanje in ravnotežje.
  • možgansko deblo - Nadaljevanje hrbtenjače, evolucijsko gledano najstarejši del možganov. Pri človeku je to center življenjsko pomembnih refleksov (dihanje, uravnavanje krvnega tlaka, kašljanje, kihanje, bruhanje itd.).
  • olfaktorni bulbus

Narration

Možgani se pri razvitejših živalih med evolucijo razvijajo tako po velikosti kot po funkciji, in postajajo središče najrazvitejših funkcij. Ta proces imenujemo cefalizacija.

Glavni deli možganov so možgansko deblo, mali možgani, medmožgani in sprednji možgani. V možganskem deblu so centri življenjsko pomembnih torej vegetativnih refleksov; del možganskega debla so srednji možgani, kjer je središče pomembnih refleksov, pomembno vlogo imajo zlasti pri sluhu in vidu. Medmožgani so hormonski in vegetativni center, ki ga pokrivajo sprednji možgani. Glavna vloga sprednjih možganov pri ribah je voh, med evolucijo so pa sprednji možgani dobili tudi druge naloge.

Med evolucijo se je spreminjalo tudi razmerje velikosti posameznih delov možganov.

Pri ribah je možgansko deblo v razmerju z ostalimi deli veliko. Sprednji možgani so še nerazviti in so pomembni za voh.

Sprednji možgani plazilcev so v primerjavi z ostalimi deli možganov večji in opravljajo tudi druge funkcije, ne samo voh. Plazilci imajo že možgansko skorjo.

Tudi za možgane sesalcev je značilno, da se centri najstarejših, vegetativnih refleksov, kot so bruhanje, kašljanje, uravnavanje krvnega tlaka, nahajajo v možganskem deblu. Ima pa možgansko deblo manj pomembno vlogo pri zaznavanju: to funkcijo so v veliki meri prevzeli veliki možgani. Pri možganih sesalcev dominirajo sprednji možgani, zato jih tudi imenujemo veliki možgani. Zaradi gubanja možganske skorje nastanejo brazde in jarki, tako se površina skorje zelo poveča. Povečana možganska skorja omogoča, da postanejo veliki možgani center višjih možganskih dejavnosti, kot sta govor in logično mišljenje.

Povezani dodatki

Človeški možgani

Sestavljajo jih možgansko deblo, medmožgani, veliki možgani in mali možgani.

Živčevje

Osrednji živčni sistem sestavljajo možgani in hrbtenjača, obkrajni (periferni) živčni sistem pa ostali živci in nevroni.

Življenjski krog vretenčarjev

Življenjski krog vretenčarja se začne z nastankom razmnoževalnih celic posameznega organizma in konča z nastankom razmnoževalnih celic naslednje generacije.

Človeško telo (moški)

Animacija prikazuje glavne organske sisteme pri človeku.

Afriški savanski slon

Je največji kopenski sesalec na svetu.

Darwin's legendary voyage

Darwin's legendary voyage aboard HMS Beagle played a crucial role in the development of the Theory of Evolution.

Deli človeških možganov

Glavni deli možganov so možgansko deblo, mali možgani, medmožgani in veliki možgani.

Lobanja in hrbtenica

Možgane in hrbtni mozeg, ki sta najpomembnejša dela osrednjega živčevja, varujeta lobanja in hrbtenica.

Rastlinstvo in živalstvo v obdobju karbona

Animacija prikazuje nekaj živali in rastlin, značilnih za geološko dobo med devonom in permom (pred 358–299 milijoni let).

Vzhodni sivi kenguru

Je eden največjih vrečarjev na svetu.

Zgradba hrbtenjače

Hrbtenjača je del centralnega živčevja, ki poteka v hrbtenici, iz nje izhajajo hrbtenjačni živci.

Ichthyostega

Pred 360 milijoni leti izumrla pradvoživka, zgodnji predstavnik kopenskih vretenčarjev.

Latimerija

Živi fosil, z vidika razvoja kopenskih vretenčarjev zelo pomembna vrsta.

Tiktaalik

Predstavlja evolucijski prehod med ribami in štirinožnimi kopenskimi vretenčarji.

Added to your cart.