Etilenglikol (etan-1,2-diol) (C₂H₆O₂)

Etilenglikol (etan-1,2-diol) (C₂H₆O₂)

Najenostavnejši diol.

Kemija

Keywords

glikol, etilen glikol, etandiol, proti zmrzovanju, alkanole, alkohol, diol, kisik vsebujoče organske spojine, hidroksi spojina, hidroksilno skupino, Hišne živali, strupena, Organska kemija, kemija

Povezani dodatki

Scenes

Kroglični model

Etilen glikol, 1,2-etandiol C₂H₆O₂

Podatki

Molska masa: 62,07 g/mol

Tališče: -15 °C

Vrelišče: 198 °C

Gostota: 1,1135 g/cm³

Energija pri gorenju: -1189,2 kJ/mol

Lastnosti

Etilen glikol je brezbarvna, strupena, sirupasta tekočina s sladkobnim okusom. Dobro se raztaplja v vodi, sploh pa se ne topi v nepolarnih topilih.

Pojavnost in proizvodnja

Proizvajamo ga iz etena ali etilena.

Uporaba

Uporablja se v tekočinah proti zamrzovanju v avtomobilih in za preprečevanje nastajanja ledu na letalih. Velike količine glikola porabijo tudi v plastični industriji in pri proizvodnji polietilen tereftalata, ki se imenuje tudi PET.

Kalotni model

Animacija

Povezani dodatki

Etanol (etilni alkohol) (C₂H₅OH)

Najbolj znan alkohol, ki je pomemben v prehrambni industriji.

Glicerol (propan-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

Triol, ki ga uporabljajo v kozmetični industriji pri pripravi krem in mil.

Metanol (metilni alkohol) (CH₃OH)

Najenostavnejši nasičeni alkohol. Zelo strupena spojina, navidez zelo podobna etanolu.

1-butanol (C₄H₁₀O)

Alkohol s štirimi atomi, ki ga uporabljajo kot topilo, pri proizvodnji kozmetičnih sredstev in kot pogonsko gorivo.

Etan (C₂H₆)

Drugi člen homologne vrste alkanov z normalno verigo.

Etilacetat (C₄H₈O₂)

Eden najpomembnejših estrov, ki nastaja pri reakciji etilnega alkohola in ocetne kisline.

Formamid (metanamid) (HCONH₂)

Je brezbarvna, rahlo viskozna, higroskopska tekočina, ki jo uporabljajo za pridobivanje mravljinčne kisline, vodikovega cianida in drugih organskih spojin.

Gliceraldehid (C₃H₆O₃)

Gliceraldehid je optično aktivna spojina, najenostavnejša aldoza.

Naloge z molekulami V. (Ogljikove spojine z vsebnostjo kisika)

Naloga za razumevanje zgradbe in razvrščanja ogljikovih spojin z vsebnostjo kisika.

Added to your cart.