Enodnevnica Tisin cvet

Enodnevnica Tisin cvet

Ličinke teh enodnevnic živijo tri leta v vodi, življenjska doba odraslega primerka je en dan in je omejena na parjenje.

Biologija

Keywords

Enodnevnica, Tisza, nabijanje, enodnevnic, Življenjski cikel, jajce, ličinka, Imago, transformacija, žvečenje, parjenje, nimfa, subimago, živali, členonožci, Žuželke, členonožec, insektov, biologija

Povezani dodatki

Scenes

Ples enodnevnic

Enodnevnica Tisin cvet

Razvojna obdobja

 • jajčece - Samica odlaga jajčeca v vodi, kjer se razvijejo ličinke.
 • ličinka - 3 leta živi v vodi, je plenilec. Pri samici se iz ličinke razvije imago, pri samcu pa subimago, ki je podoben imagu, a postane spolno zrel šele po ponovni levitvi.
 • imago - Po preobrazbi živi približno en dan: samec pogine takoj po parjenju, samica pa potem, ko izleže jajčeca.

Ličinka

 • ustni organ za prežvekovanje - Ličinka živi plenilsko, pri tem ji je v pomoč razvit ustni organ.
 • trahealna škrga - Služi za dihanje v vodi.
 • cerk

Imago

 • en par tipalnic
 • sestavljeno oko - Ob dveh sestavljenih očeh ima tudi tri enostavne oči.
 • zakrnel ustni organ - Prehranjuje se samo ličinka. Imago, ki živi zelo kratek čas, napolni prebavila z zrakom, s tem zmanjša gostoto telesa, kar pomaga pri letenju.
 • dva para kožnatih kril
 • cerk

Animacija

Narration

Enodnevnice so evolucijsko gledano stara skupina krilatih žuželk, najbolj sorodna kačjim pastirjem. Za Slovenijo je znanih 78 vrst enodnevnic. Enodnevnica Tisin cvet živi v reki Tisi in njenih pritokih na Madžarskem. Odrasel osebek, ki se imenuje imago, živi samo en dan. Letijo v velikih rojih nad gladino vode in se parijo.

V vodi se iz jajčec razvije ličinka. Ta se prehranjuje plenilsko in se 3 leta razvija v vodi. Ob zadnji levitvi se izleže krilata žuželka.

Pri samcih je to subimago, ki pa še ni spolno zrel. To postane takrat, ko odleti na breg in se ponovno levi. Pri samici se iz ličinke neposredno razvije spolno zrel imago.

Ker je aktivnost odraslih osebkov omejena na parjenje, so njihovi ustni organi zakrneli, prebavila pa napolnjena z zrakom, da zmanjšajo telesno gostoto in tako olajšajo letenje. Po parjenju samica odloži jajčeca in odrasli osebki poginejo.

Povezani dodatki

The reproduction and development of insects

Based on their life cycle, insects can be grouped into three categories: ametabolous, hemimetabolous or holometabolous insects.

Majski hrošč

Zelo razširjen hrošč, njegova ličinka, ogrc je gospodarski škodljivec.

Kapusov belin

Kapusov belin je razširjena vrsta metulja, na njegovem primeru bomo spoznali anatomsko zgradbo metuljev.

Raznolikost čutil za zaznavanje svetlobe

Med evolucijo so se različne vrste čutil za vid razvile večkrat in neodvisno drug od drugega.

Rogač

Na primeru rogača bomo spoznali delovanje mišic žuželk, mehanizem letenja žuželk in razmnoževanje hroščev.

Velika rdeča mravlja

V mravljišču najdemo matico, samca in delavke.

Zelena žaba

Pogosta vrsta žabe, na primeru katere lahko spoznamo zgradbo dvoživk.

Mehiški rdečekolenasti ptičji pajek

Eden najbolj znanih ptičjih pajkov, ki ga držijo tudi kot hišnega ljubljenčka. Njegov ugriz je za človeka nenevaren.

Navadni križevec

Navadni križevec je razširjena vrsta pajka, na njegovem primeru bomo spoznali anatomsko zgradbo pajkov.

Pajkova nit, pajkova mreža

Pajkova nit ima manjšo gostoto kot najlon in večjo natezno trdnost kot jeklo.

Potočni rak (jelševec)

Razmeroma velik rak, ki živi v čistih tekočih vodah in jezerih.

Spužve

Najstarejša skupina vodnih živali. Telo je asimetrično, nima pravih tkiv.

Uhati klobučnjak

Meduze so predstavniki prosto plavajočih ožigalkarjev.

Veliki vrtni polž

Razširjena vrsta užitnih polžev.

Added to your cart.