Dihanje rib

Dihanje rib

V ribjih škrgah so žile, v katere vstopa kisik iz vode, iz njih pa izstopa ogljikov dioksid.

Biologija

Keywords

ribe, dihanje, gill, Izmenjava plinov, exhalation, vdihavanje, kisika, ogljikov dioksid, kapilara, živali, Vretenčarji, biologija

Povezani dodatki

Scenes

Gibi pri dihanju

 • Vdih - Škržni poklopec se dvigne, zato se pritisk med škrgami zmanjša, in tja priteka skozi odprta usta voda. Kožni reženj je zaprt, zato pod škržnim poklopcem ne more pritekati voda.
 • Izdih - Škržni poklopec se spušča, zato se pritisk med škrgami poveča. Kožni reženj se odpira, zato za škržnim poklopcem odteka voda.

Vdih:
- odprta usta
- škržni poklopec se dvigne
- kožni reženj je zaprt

Zaradi tega se pritisk v škržni votlini zmanjša in skozi usta priteka voda.

Izdih:
- usta so zaprta
- škržni poklopec se spušča
- kožni reženj je odprt

Zaradi tega se pritisk v škržni votlini poveča in za škržnim poklopcem odteka voda.

Premikanje škržnega poklopca omogoča nihanje pritiska, ki je potrebno za pritekanje in odtekanje vode. Usklajeno delovanje kožnega režnja in ustne odprtine zagotavlja, da voda teče le v eno smer.

Škrga

 • škrga - Dihalni organ rib, ki iz vode sprejema kisik. Površina je zaradi učinkovite izmenjave plinov velika: sestavljena je iz primarnih lamel, na katerih so sekundarne lamele.

Zgradba škrge

 • škržni lok - Tu potekajo žile, ki škrge oskrbujejo s kisikom. Arterija (modra) v škrge prinaša z ogljikovim dioksidom bogato kri iz ostalih delov telesa. Iz škrg vena (rdeča) odnaša s kisikom bogato kri v druge dele telesa.
 • primarna lamela (škržni listič)
 • sekundarna lamela (škržni listič) - V njej tečejo kapilare. Kri v kapilarah oddaja v vodo ogljikov dioksid, iz vode pa prevzema kisik.
 • s kisikom bogata kri - Skozi usta priteka med škrge.
 • z ogljikovim dioksidom bogata kri - Odteka pod škržnim poklopcem.

Izmenjava plinov

Voda in kri v žilah se pretakata v nasprotni smeri. Zaradi tega se kri, ki je že prevzela nekaj kisika, sreča z vodo, ki ima večjo vsebnost kisika in zato dodatno od nje sprejema kisik.

Torej se s kisikom manj bogata kri sreča z vodo, ki je bogatejša s kisikom.

Če bi bila smer toka krvi in vode enaka, bi se koncentracija kisika v krvi in vodi izenačila že na začetku žile in bi kri prevažala manj kisika, ker s kisikom manj bogata voda ne bi mogla predati kisika s kisikom manj bogati krvi.

Načelo protitočne izmenjave je prisotno pri več življenjskih funkcijah, npr. pri nastajanju urina in limfe, ta princip pa se uporablja tudi pri zdravljenju z umetnimi ledvicami.

Dihanje

 • škržni poklopec - Ko se dviguje, se pritisk med škrgami zmanjša, zaradi česar tja priteka voda skozi odprta usta. Ko se spušča, se pritisk med škrgami poveča in od tam izteka pod škržnimi poklopci voda.
 • kožni reženj - Deluje kot ventil. Zagotavlja, da pod škržnim poklopcem navznoter ne priteka voda, ampak samo odteka navzven.
 • usta - Pri vdihu se škržni poklopec dvigne, usta so odprta: skozi usta priteka med škrge voda. Pri izdihu so usta odprta, zato za škržnim poklopcem odteka voda.

Animacija

 • škržni lok - Tu potekajo žile, ki škrge oskrbujejo s kisikom. Arterija (modra) v škrge prinaša z ogljikovim dioksidom bogato kri iz ostalih delov telesa. Iz škrg vena (rdeča) odnaša s kisikom bogato kri v druge dele telesa.
 • primarna lamela (škržni listič)
 • sekundarna lamela (škržni listič) - V njej tečejo kapilare. Kri v kapilarah oddaja v vodo ogljikov dioksid, iz vode pa prevzema kisik.
 • s kisikom bogata kri - Skozi usta priteka med škrge.
 • z ogljikovim dioksidom bogata kri - Odteka pod škržnim poklopcem.
 • škrga - Dihalni organ rib, ki iz vode sprejema kisik. Površina je zaradi učinkovite izmenjave plinov velika: sestavljena je iz primarnih lamel, na katerih so sekundarne lamele.
 • Vdih - Škržni poklopec se dvigne, zato se pritisk med škrgami zmanjša, in tja priteka skozi odprta usta voda. Kožni reženj je zaprt, zato pod škržnim poklopcem ne more pritekati voda.
 • Izdih - Škržni poklopec se spušča, zato se pritisk med škrgami poveča. Kožni reženj se odpira, zato za škržnim poklopcem odteka voda.

Narration

Pri vdihu riba odpre usta in dvigne škržni poklopec, zato se pritisk v škržni votlini zmanjša in v njo priteka voda. Voda lahko med škrge priteka le skozi ustno votlino, ker kožni reženj deluje kot ventil in preprečuje pritekanje vode iz smeri škržnega poklopca.

Pri izdihu so usta zaprta, škržni poklopec pa se spušča. To povzroči povečanje pritiska v škržni votlini, zaradi česar voda odteka skozi odprt škržni reženj.

Pri vdihu so torej usta odprta, škržni reženj zaprt, škržni poklopec pa se dvigne. Pri izdihu so usta zaprta, škržni reženj odprt, škržni poklopec pa se spušča.

Škrge so dihalni organ rib.

Na škržnih lokih so primarne lamele, na njih pa sekundarne lamele. Takšna zgradba poveča dihalno površino, kar povečuje učinkovitost izmenjave plinov.

V sekundarnih škržnih lističih so kapilare. V škrge priteka z ogljikovim dioksidom bogata kri. Sveža voda, ki priteka med škrge, vsebuje manj ogljikovega dioksida in več kisika, kot kri. Zaradi tega pride do izmenjave plinov: kri oddaja ogljikov dioksid in vpija kisik.

Izmenjava plinov poteka po načelu protitočne izmenjave: v škrgah sta smer toka vode in toka krvi nasprotni. Zaradi tega se s kisikom že delno obogatena kri sreča z vodo, ki je najbolj bogata s kisikom in prevzame še več kisika. Kri, ki je že oddala nekaj ogljikovega dioksida, se sreča z vodo, ki vsebuje najmanjšo koncentracijo ogljikovega dioksida in ji odda še nekaj ogljikovega dioksida.

Ribe dopolnjujejo škržno dihanje z dihanjem skozi kožo.

Povezani dodatki

Dihala

Z dihali sprejemamo kisik v telo in sproščamo ogljikov dioksid iz telesa.

Krap

Sladkovodna riba, ki jo uporabljamo tudi v prehrani.

Življenjski krog vretenčarjev

Življenjski krog vretenčarja se začne z nastankom razmnoževalnih celic posameznega organizma in konča z nastankom razmnoževalnih celic naslednje generacije.

Vrste sladkovodnih rib

V naših vodah živi veliko različnih vrst rib, ki jih uporabljamo tudi v prehrani.

Morski psi

Skupina rib hrustančnic, najbolj znana predstavnika sta beli morski volk in velika kladvenica.

Ščitarice

Izumrle ribe, pri katerih sta glava in sprednji del telesa pokrita s koščenimi ploščami.

Škodljivi učinki kajenja na pljuča

Kajenje močno poškoduje dihalni sistem, med drugim lahko povzroča KOPB in pljučni rak.

Added to your cart.