Delovanje rečnih zapornic

Delovanje rečnih zapornic

Z rečnimi zapornicami se za potrebe plovbe uravnava razlike v višini vode v rečni strugi.

Geografija

Keywords

rečni ključavnice, dekorativni gate, komora, zaklepanje sistem, promet, vodni promet, Dostava, ladja, river, vodostaj, višinska razlika, geografija

Povezani dodatki

Scenes

Pogled od zgoraj

  • spodnja višina vode
  • zgornja višina vode
  • zapornica
  • bazen

Ker je plovba po rekah z večjim strmcem nevarna, zgradijo na njih sistem rečnih zapornic.

Z njim uravnavajo razliko v višini vode v vmesnih bazenih. Upravljavec nadzoruje količino in s tem višino vode v posameznem bazenu. Ko se zapornica odpre, se pretaka voda iz višjega bazena v nižjega, dokler se višini vode v obeh bazenih ne izenačita. Ko se to zgodi, lahko ladja zapluje iz enega bazena v drugega.

Ko ladja pluje po toku navzdol in se ustavi pred prvo zapornico v sistemu, je višina vode v reki višja kot v prvem bazenu za zapornico. Da lahko ladja zapluje v bazen, se mora višina vode v njem najprej dvigniti. Ko se to zgodi, se vrata zapornice odprejo in ladja zapluje v bazen. Vrata zapornice se za njo zaprejo. Višina vode v bazenu se začne nižati, dokler se ne izenači z višino v naslednjem, drugem bazenu.

Nato se odprejo vrata naslednje zapornice in ladja skoznje zapluje v drugi bazen. Potem se začne nižati še višina vode v drugem bazenu, dokler se ne izenači z višino vode v reki. Takrat se odprejo še vrata zadnje zapornice in ladja skoznje zapluje v reko. Višina vode pod ladjo se tako postopoma niža od enega do drugega bazena oziroma od ene do druge zapornice.

Kadar ladja pluje po toku navzgor, se višina vode od ene do druge zapornice postopoma dviga.

Pogled od strani

  • spodnja višina vode
  • zgornja višina vode
  • spodnja vrata zapornice
  • zgornja vrata zapornice
  • bazen

Oglej si sistem delovanja zapornic in dviganje ali spuščanje višine vode v bazenih. Vsaka zapornica ima dvoje vrat.

Zgornja so del zapornice, ki se pred nami odpira in zapira podobno kot običajna vrata. Spodnja vrata pa so betonski jašek, ki ga od zunaj ne vidimo, skozenj pa se pretaka voda med dvema bazenoma.

Spreminjanje višine vode v bazenih nas spominja na delovanje tekočih stopnic, saj tudi te na začetku ali koncu stopnišča »izginjajo« ali pa »nastajajo na novo«. Kadar se višina vode v bazenih niža, se voda v njih vrtinči in ziblje ladjo. Takrat se morajo potniki med potovanjem zlasti na manjšem plovilu trdno držati.

Pogled pred seboj

Zdaj pa si plovbo ladje skozi zapornice oglej še s krova. Pluješ po toku navzdol in pripluješ do sistema zapornic. Počakaš na opozorilne luči.

Ko se ugasnejo, se vrata prve zapornice odprejo in zapluješ lahko v bazen. S pogledom nazaj ugotoviš, da so se vrata zapornice za tabo zaprla. Kmalu zaznaš, da se višina vode v bazenu spušča. Zdi se, kot da se stene dvigajo, vendar pravzaprav »toneš« ti, saj je količina vode v bazenu vse manjša. Spustiš se do višine naslednjega bazena. Počakaš, da se odprejo še vrata druge zapornice in zapluješ skoznje v ta bazen. Tam se postopek ponovi. Skozi vrata tretje zapornice nazadnje spet zapluješ v reko.

Povezani dodatki

Bitka Nizozemcev z morjem (17. stoletje)

Prebivalci zahodnega dela Nizozemske so se od srednjega veka dalje uspešno borili z morjem.

Hidroelektrarna (Hooverjev jez, ZDA)

Jez, ki so ga zgradili na reki Kolorado v ZDA, so poimenovali po enem od nekdanjih ameriških predsednikov.

Kako deluje sonar?

Sonar določa položaj z oddajanjem zvoka in sprejemanjem njegovega odboja.

Kako delujejo tekoče stopnice?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje tekočih stopnic.

Oblike rečnega reliefa

Reke imajo pomembno vlogo pri oblikovanju Zemljinega površja; povzročajo erozijo ter prenašajo in odlagajo usedline.

Plimska elektrarna

Plimska elektrarna proizvaja električno energijo z izkoriščanjem plime in oseke.

Protipoplavni sistem

Obrambo pred poplavami zagotavljajo obrambni nasipi.

Sirska vodna kolesa (Hama, 13. stoletje)

V srednjeveški Siriji so s pomočjo vodnih koles vodo iz rek dovajali tudi oddaljenim območjem.

Sladkovodna školjka bisernica

Mehkužec, ki živi v tekočih vodah.

The Panama Canal

The Panama Canal is an artificial waterway created to shorten shipping routes between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean.

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight against the sea.

Vodna turbina, generator

Kinetično energijo vode pretvarja v električno energijo.

Tovorna ladja

Trgovske poti tankerskih in kontejnerskih ladij, katerih število se je po drugi svetovni vojni močno povečalo, so razširjene po vsem svetu.

Added to your cart.