D-riboza (C₅H₁₀O₅)

D-riboza (C₅H₁₀O₅)

Oblika riboze z odprto verigo, ki se pojavlja v nukleinskih kislinah, koencimih, nukleotidih in nukleozidih.

Kemija

Keywords

D-riboza, monosaharid, ogljikovih hidratov, sladkorja, preprost sladkor, aldoze, aldopentoza, pentozni, odprta veriga, nukleinske kisline, RNA, Organska kemija, kemija

Povezani dodatki

Scenes

Kroglični model

D-riboza C₅H₁₀O₅

Podatki

Molska masa: 150,13 g/mol

Tališče: 95 °C

Lastnosti

D-riboza je brezbarvna, kristalna snov brez vonja, ki se dobro raztaplja v vodi, slabše pa v alkoholu. Spada med aldopentoze. Če kristalno ribozo raztopimo v vodi, se nekatere ciklične molekule razprejo in nastanejo odprte molekule. V vodni raztopini je približno osem odstotkov odprtih molekul.

D’ pomeni, da ima kiralno središče dlje od okso skupine enako zgradbo kot v D-gliceraldehidu.

Pojavnost in proizvodnja

Ciklično D-ribozo najdemo v vseh živih bitjih kot ogljikovodikovo komponento ribonukleinske kisline, torej RNK. Sladkorno-fosfatno ogrodje RNK je sestavljeno iz riboze in fosfatnih molekul. Organske baze, ki določajo aminokislinsko zaporedje v beljakovinah in vsebujejo dušik, so pritrjene na molekule riboze. Najdemo jo tudi v nukleotidnih koencimih, kakršni so NAD, NADP in ATP.

Kalotni model

Animacija

Povezani dodatki

Beta-D-riboza

Brezbarvna kristalna snov, ki se nahaja v nukleinskih kislinah, koencimih, nukleotidih in nukleozidih.

RNK (RNA)

Polinukleotid, sestavljen iz fosforne kisline oziroma baz (citozina, uracila, adenina in gvanina).

2-deoksi-D-beta-D-riboza (C₅H₁₀O₄)

Gradnik DNA, ki ima eno hidroksilno skupino manj od β-D-riboze.

ADP, ATP

ATP molekule so najpomembnejši vir energije za celice.

NAD, NADP, NADPH

Koencim NAD⁺ ima pomembno vlogo predvsem v kataboličnih procesih, NADP pa pri anaboličnih procesih kot nosilec vodika.

Naloge z molekulami VII. (Ogljikovi hidrati)

Naloga za razumevanje zgradbe in razvrščanja mono-, di- in polisaharidov.

Added to your cart.