Ciklon in anticiklon v zmerno toplem pasu

Ciklon in anticiklon v zmerno toplem pasu

Cikloni so velikanska sklenjena območja nizkega zračnega tlaka s premerom tudi nekaj tisoč kilometrov, v katerih nastajajo oblaki in padavine.

Geografija

Keywords

Mid-širina ciklon, anticiklon, ciklon, zračni tlak, okluzija, Coriolisov efekt, toplo spredaj, hladna fronta, fronta, padavine, turbulence, vreme, vzdušje, oblak, veter, zrak, narava, geografija

Povezani dodatki

Scenes

Družina ciklonov v zmerno toplem pasu

Definicije izrazov

Ciklon: velikansko sklenjeno območje nizkega zračnega tlaka, ki prinaša slabo vreme z oblačnostjo in padavinami.

Anticiklon: velikansko sklenjeno območje visokega zračnega tlaka, ki prinaša lepo vreme.

Coriolisova sila: sila kot posledica vrtenja Zemlje, ki povzroča, da se vsi morski tokovi in vetrovi na severni polobli odklanjajo v desno, na južni pa v levo (gledano v smeri gibanja).

Zračna fronta: stik med dvema različno toplima zračnima masama, ki se stikata v različno nagnjeni stični ploskvi, vendar se ne mešata. Tam nastajajo padavine.

Topla fronta: prvi del potujočega ciklona, pri katerem se je napredujoči topli zrak prisiljen narivati na hladnega. To poteka le počasi, saj je frontalna površina med njima zelo položna. Prehod tople fronte lahko traja več dni, padavine pa običajno niso izdatne.

Hladna fronta: del potujočega ciklona, ki pride kmalu za toplo fronto. V tem primeru je agresivnejši hladni zrak, ki se podriva pod toplega in ga sili k hitremu dvigu. Prehod hladne fronte je hitrejši, padavine so običajno silovite, a ne trajajo prav dolgo.

Zračne fronte

Nastanek ciklonov

Razmerje med ciklonom in anticiklonom

Animacija

Narration

Na satelitskih posnetkih Zemlje lahko pogosto vidimo velikanske atmosferske pojave v obliki nepravilnih krogov. Oblaki se znotraj njih na severni polobli premikajo oziroma vrtinčijo v nasprotni smeri urnih kazalcev, na južni polobli pa obratno. Ti pojavi se imenujejo cikloni. Njihova središča pogosto označujemo s črko N.

Črka N torej prikazuje središče ciklona, ki je sklenjeno območje nizkega zračnega tlaka. Da bi se razlike v zračnem tlaku izenačile, pihajo vetrovi iz robnih delov ciklona proti njegovemu središču.

Če ne bi bilo Coriolisove sile, bi vetrovi pihali naravnost proti središču ciklona. Zaradi delovanja te sile pa pihajo v ukrivljeni smeri, in sicer na severni polobli v nasprotni smeri urnih kazalcev, na južni polobli pa v smeri urnih kazalcev.

V središču ciklona se zrak dviguje in adiabatno ohlaja. To povzroča kondenzacijo vlage v zraku in nastanek padavin, ki so lahko zelo obilne.

Zrak, ki se v središču ciklona dvigne, se potem nekje zunaj ciklona, na območju visokega zračnega tlaka, spušča proti tlom in se iz središča tega območja razteka v okolico. Zaradi učinka Coriolisove sile ti vetrovi na severni polobli pihajo v smeri urinih kazalcev, na južni polobli pa obratno. Sklenjeno območje visokega zračnega tlaka se imenuje anticiklon.

Stik med dvema različno toplima zračnima masama, ki se stikata v različno nagnjeni frontalni površini, se imenuje zračna fronta. Razlikujemo toplo in hladno fronto.

V primeru hladne fronte je agresivnejši hladni zrak, ki se podriva pod toplega in ga sili k hitremu dvigu. Prehod hladne fronte je hitrejši od prehoda tople fronte, padavine so običajno silovite, a omejene na manjše območje in ne trajajo prav dolgo.

V primeru tople fronte pa je napredujoči topli zrak prisiljen, da se ob zelo položni frontalni površini počasi nariva na hladnega. Padavine zajamejo večje območje in lahko trajajo več dni, vendar običajno niso prav izdatne.

Tople in hladne fronte se pojavljajo znotraj potujočih ciklonov. Tak ciklon se na severni polobli začne kot nekakšna motnja na nagnjeni stični ploskvi med toplim zrakom z juga in hladnim zrakom s severa.

Ob izrazitem središču nizkega zračnega tlaka se izoblikujeta topla in hladna fronta. Ker se hladna fronta giblje hitreje od tople, jo kmalu dohiti. Tam nastane okluzija ali okludirana fronta.

V fazi okluzije se hladni zrak pri tleh združi, topli zrak pa se v celoti dvigne nad hladnega. Ciklon kmalu zatem preneha obstajati.

Povezani dodatki

El Niño

El Niño je pojav na stičišču zraka in morja, ki nastane vsakih pet let v zahodnem delu Tihega oceana.

Eolski reliefi na obalah in stepah

Veter ima kot zunanja sila pomembno vlogo pri oblikovanju obal in step.

Krajevni vetrovi

Glavni vrsti krajevnih vetrov so obalni in pobočni vetrovi.

Kroženje vode (srednja stopnja)

Vodna zaloga na našem planetu preko izhlapevanja, kondenzacije, topljenja in zamrzovanja izvaja nenehno kroženje.

Meteorološke naprave (osnovna raven)

Animacija prikazuje naprave za raziskovanje pojavov v ozračju.

Meteorološke naprave (srednja raven)

Animacija predstavlja naprave raziskovanje pojavov v ozračju.

Monsunski vetrovi

Monsuni so vetrovi, ki v določenih delih sveta pihajo med oceani in celinami. Poleti so to vlažni vetrovi, ki pihajo z morja na kopno in prinašajo padavine,...

Nastanek oblakov in padavin

Iz vode, ki izhlapeva, nastanejo oblaki različnih oblik, nato pa voda iz njih v obliki padavin ponovno pade na površje.

Planetarno kroženje zraka

Planetarno kroženje zraka poteka med sklenjenimi območji visokega in nizkega zračnega tlaka znotraj treh velikih zračnih celic. Nanj vpliva več dejavnikov,...

Strela

Strela je nenadna elektrostatična razelektritev, ki jo spremlja grom.

Topla fronta, hladna fronta

Ob srečanju hladnega in toplega zraka nastane hladna fronta ali topla fronta.

Tornadoes

Short-lived but extremely powerful tornadoes can cause a great deal of damage.

Tropski cikloni

Tropski cikloni so velikanski zračni vrtinci s premerom več sto kilometrov, ki nastajajo nad toplimi tropskimi oceani.

Učinek tople grede

Učinek tople grede se zaradi človekovega delovanja stopnjuje in povzroča globalno segrevanje ozračja.

Added to your cart.