Celuloza ((C₆H₁₀O₅)n)

Celuloza ((C₆H₁₀O₅)n)

Poglavitna sestavina rastlinskih tkiv in vlaken.

Kemija

Keywords

celuloza, celuloza molekula, vlaken, ogljikovih hidratov, polisaharid, celobioze, rastlinska celica stena, vodik vez, Organska kemija, kemija

Povezani dodatki

Scenes

Kroglični model

Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Lastnosti

Celuloza je polisaharid. Je netopna v vodi in drugih topilih. Je nereduktivna. Če jo obdelujemo s koncentriranimi kislinami pri visokih temperaturah, jo lahko razgradimo na osnovne enote glukoze, s hidrolizo s šibkimi kislinami pa v celobiozo. Nekaj tisoč molekul beta-D-glukoze je v molekulo celuloze povezanih z 1,4 vezmi. Molekule v verigi so druga na drugo pod kotom 180 stopinj. Posledica je tvorba dolgih vlaken.

Zgradbo v verigi stabilizirajo vodikove vezi. Vodikove vezi prav tako nastanejo med molekulami in omogočijo vzporedno strukturo verig. Snope vzporednih celuloznih verig imenujemo celulozna vlakna.

Pojavnost in proizvodnja

Celulozo najdemo v vlaknih in celičnih stenah rastlin. V najbolj čisti obliki jo najdemo v bombažni preji. Drevesa vsebujejo okoli 50 odstotkov celuloze.

Ljudje celuloze ne moremo prebavljati, je pa pomembna za pravilno delovanje prebavnega trakta. Prežvekovalci, kakršno je na primer govedo, celulozo lahko prebavljajo. Celulozo po posebnem postopku pridobivamo iz lesa, trstja, slame ter koruznih in sončničnih stebel.

Uporaba

Celulozo uporabljamo pri proizvodnji papirja, tekstila, plastike in eksploziva.

Kalotni model

Animacija

Povezani dodatki

Beta D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Eden od strukturnih izomerov glukoz, natančneje D-glukoz.

Celobioza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Celobioza je osnovni gradnik celuloze.

Alfa D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Eden od strukturnih izomerov glukoz, natančneje D-glukoz.

Amiloza ((C₆H₁₀O₅)n)

Amiloza je sestavni del škroba, sestavljena je iz molekul D-glukoze. Molekula ima obliko spiralne verige.

Beta-D-fruktoza (sadni sladkor) (C₆H₁₂O₆)

Fruktoza ali sadni sladkor je najbolj sladek enostavni ogljikov hidrat.

Cvet

Animacija prikazuje tipično zgradbo cveta dvokaličnice.

D-glukoza (grozdni sladkor) (C₆H₁₂O₆)

Spojina, ki je najpomembnejši vir energije za celice.

Kako deluje parni likalnik?

Animacija prikazuje zgradbo in delovanje parnega likalnika.

Papirništvo

Papir so izumili pred več kot 2.000 leti.

Saharoza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Spojina bele barve, sladkastega okusa, dobro topna v vodi, ki ga v gospodinjstvu uporabljamo kot sladilo.

Zapiranje obroča glukoze

Animacija prikazuje nastanek alfa in beta-D-glukoze iz odprte verige.

Živalske in rastlinske celice, celični organeli

V evkariontskih celicah je veliko celičnih organelov.

Maltoza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Disaharid, ki nastane iz dveh alfa-D-glukoz.

Polimerizacija etena

S polimerizacijo etena pridobivamo umetno maso polietilen.

Naloge z molekulami VII. (Ogljikovi hidrati)

Naloga za razumevanje zgradbe in razvrščanja mono-, di- in polisaharidov.

Added to your cart.