Časovni pasovi

Časovni pasovi

Zemlja je razdeljena na 24 časovnih pasov. Znotraj vsakega je v veljavi enoten standardni čas.

Geografija

Keywords

Časovni pas, Pasovni čas, Greenwich, lokalni čas, Mednarodna datumska meja, UTC, Usklajeni univerzalni čas, Earth, Časovna razlika, poldnevnik, geografija

Povezani dodatki

Scenes

Zemlja

Zemljo so razdelili na 24 časovnih pasov. To so naredili tako, da so ekvator, ki meri 360°, razdelili na 15° široke pasove, in sicer zato, ker se Zemlja v eni uri zavrti okoli svoje vrtiilne osi za 15°. Razlika med dvema sosednjima časovnima pasovoma je tako ena ura, in sicer v smeri proti zahodu ura manj, proti vzhodu pa ura več.
Znotraj posameznega časovnega pasu se uporablja enoten čas, ki ga imenujemo standardni čas. To je krajevni čas srednjega poldnevnika znotraj tistega časovnega pasu.
Izhodišče za časovne pasove je po dogovoru greenwiški srednji čas (od 7,5° zahodne dolžine do 7,5° vzhodne dolžine).
Datumska meja je dogovorna črta, ki povezuje severni in južni pol ter poteka približno po 180. poldnevniku. Pri prehodu datumske meje z vzhoda na zahod se en dan doda, pri prehodu od zahoda proti vzhodu pa se en dan ponovi.

Standardni čas

Časovni pas

Dan – noč

Povezani dodatki

Časovni trak

V igri bomo zgodovinske dogodke razporedili na časovnem traku.

Državne ureditve in uradni jeziki

Animacija predstavlja državne ureditve in uradne jezike držav sveta.

Geografski koordinatni sistem (osnovna raven)

Z mrežo vzporednikov in poldnevnikov lahko natančno določimo lego vsakega kraja na Zemlji.

Geografski koordinatni sistem (srednja raven)

Z geografskim koordinatnim sistemom lahko določimo lego vsakega kraja na Zemlji.

Menjavanje letnih časov (osnovna raven)

Zaradi nagnjenosti Zemljine vrtilne osi na dani zemljepisni širini med letom Sončevi žarki na Zemljo padajo pod različnimi koti.

Menjavanje letnih časov (srednja raven)

Zaradi nagnjenosti Zemljine vrtilne osi Sončevi žarki med letom na danih zemljepisnih širinah padajo pod različnimi koti.

Merjenje časa

Prvi koledarji in prve naprave za merjenje časa so se pojavili v vzhodnih civilizacijah.

Pot Sonca okoli glavnih vzporednikov

Navidezno gibanje Sonca je posledica vrtenja Zemlje okoli lastne osi.

Toplotni pasovi

Na Zemlji razlikujemo toplotne pasove, podnebne tipe in rastlinske pasove.

Koliko je ura?

Z igro utrjujemo uporabo klasične in digitalne ure.

Sence

Spreminjanje svetlobnih pogojev z letnimi časi. Merjenje višine s pomočjo sence.

Added to your cart.