Beta-D-riboza

Beta-D-riboza

Brezbarvna kristalna snov, ki se nahaja v nukleinskih kislinah, koencimih, nukleotidih in nukleozidih.

Kemija

Keywords

Beta-D-riboza, ogljikovih hidratov, monosaharid, sladkorja, pentozni, aldopentoza, aldoze, nukleinske kisline, nukleotidov, RNA, ATP, NADH, Organska kemija, kemija, biologija

Povezani dodatki

Scenes

Kroglični model

Beta-D-riboza C₅H₁₀O₅

Podatki

Molska masa: 150,13 g/mol

Tališče: 95 °C

Gostota: 0,8 g/cm³

Lastnosti

Beta-D-riboza je brezbarvna, kristalna snov, ki nima vonja in se odlično raztaplja v vodi, slabše pa v alkoholu. Spada med aldopentoze.

Pojavnost in proizvodnja

To molekulo najdemo v vseh živih bitjih kot ogljikovodikovo komponento ribonukleinske kisline, torej RNK. Sladkorno-fosfatno ogrodje RNK je sestavljeno iz riboze in fosfatnih molekul. Organske baze, ki določajo aminokislinsko zaporedje v beljakovinah in vsebujejo dušik, so pritrjene na molekule riboze. Najdemo jo tudi v nukleotidnih koencimih, kakršni so NAD, NADP in ATP.

Kalotni model

Animacija

Povezani dodatki

ADP, ATP

ATP molekule so najpomembnejši vir energije za celice.

Koencim A

Koencim, ki zagotavlja acetilno skupino za nekatere encimske reakcije.

RNK (RNA)

Polinukleotid, sestavljen iz fosforne kisline oziroma baz (citozina, uracila, adenina in gvanina).

2-deoksi-D-beta-D-riboza (C₅H₁₀O₄)

Gradnik DNA, ki ima eno hidroksilno skupino manj od β-D-riboze.

D-riboza (C₅H₁₀O₅)

Oblika riboze z odprto verigo, ki se pojavlja v nukleinskih kislinah, koencimih, nukleotidih in nukleozidih.

Fosfatni ion (PO₄³⁻)

Kompleksen ion ki nastaja iz fosforjeve kisline oddajanjem protona.

NAD, NADP, NADPH

Koencim NAD⁺ ima pomembno vlogo predvsem v kataboličnih procesih, NADP pa pri anaboličnih procesih kot nosilec vodika.

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Heterociklična dušikova aromatska spojina, njeni derivati so timin, citozin in uracil.

Purin (C₅H₄N₄)

Heterociklična dušikova aromatska spojina, njena derivata sta gvanin in adenin.

Naloge z molekulami VII. (Ogljikovi hidrati)

Naloga za razumevanje zgradbe in razvrščanja mono-, di- in polisaharidov.

Added to your cart.