Berlinski zid (1961–1989)

Berlinski zid (1961–1989)

Berlinski zid, simbol razdeljenosti in zatiranja, je razdvajal mesto in številne družine.

Zgodovina

Keywords

Berlinski zid, Berlin, stena, Zahodni Berlin, Vzhodni Berlin, ZRN, NDR, hladna vojna, velika moč, znak, simbol, Okvir, glavno mesto, komunizem, socializem, Vzhodno, West, blokada, Berlin blokade, betonski zid, opazovalni stolp, zatiranja, Nemčija, Zgodovina, simbolična, zatirana

Povezani dodatki

Questions

 • Katerega leta je nastala Zvezna republika Nemčija?
 • Katerega leta je nastala Nemška demokratična republika?
 • Katera velesila NI imela svoje cone v Berlinu?
 • Kdaj je bila berlinska blokada?
 • Kdo je bil pobudnik berlinske blokade?
 • Kako so ZDA in njene zaveznice zagotavljale oskrbo obkoljenega Zahodnega Berlina?
 • Kateri del Berlina so med blokado obkolili sovjetski vojaki?
 • Na koliko con so zmagovalne zaveznice razdelile Berlin?
 • Kateri državi je pripadel Zahodni Berlin?
 • Kako imenujemo obdobje zaostrovanja odnosov med ZDA in Sovjetsko zvezo, ki sicer ni privedlo do vojaškega spopada?
 • Kdaj so ustanovili Severnoatlantsko pogodbeno zvezo (NATO)?
 • Kakšna organizacija je NATO?
 • Kdaj so ustanovili Varšavski pakt?
 • Kakšna organizacija je bil\nVaršavski pakt?
 • Kateri dogodek se NI odvijal v času hladne vojne?
 • Kateri pomembni državnik\niz časa hladne vojne je umrl leta 1953?
 • Kako je sovjetska oblast razumela sprejem ZRN v NATO?
 • Kaj se je zgodilo v letu, ko so ZRN sprejeli v NATO?
 • Kdaj so ZRN\nsprejeli v NATO?
 • Kaj je bil osnovni razlog postavitve Berlinskega zidu?
 • Katerega leta so zgradili Berlinski zid?
 • Ali drži?\nNekaj ljudem se je posrečilo čez zaprto mejo priti v Zahodni Berlin.
 • Ali drži?\nBerlinski zid so zgradili okoli\nVzhodnega Berlina.
 • Ali drži?\nBerlinski zid je razpolovil veliko družin.
 • Ali drži?\nOb Berlinskem zidu ni bilo mejnih prehodov.
 • Kdaj so porušili Berlinski zid?
 • Kaj NI bilo del mejne prepreke, ki jo je simboliziral Berlinski zid?
 • Kaj NI bilo del mejne prepreke, ki jo je simboliziral Berlinski zid?
 • Kakšne barve je bila vzhodna stran betonskega zidu?
 • Kako visok je bil betonski zid?
 • Koliko vzhodnonemških vojakov je vsakodnevno opravljalo službo ob zidu?
 • Kako se je imenoval eden najbolj znanih (s strani Američanov nadzorovanih) prehodov v Berlinskem zidu?
 • Kaj je bilo videti na zahodni strani Berlinskega zidu?
 • Kako NI uspelo čez pregrado prebegniti niti enemu Vzhodnemu Nemcu?

Scenes

Berlinski zid

Razdelitev Berlina: Zid

Konec druge svetovne vojne leta 1945 in zmaga zaveznikov sta Nemčiji prinesla velike spremembe. Dežela je bila razdeljena na dvoje in tudi prestolnica Berlin, ki se je znašla v vzhodnem sektorju, je bila razdeljena na okupacijske cone (sovjetsko, ameriško, britansko in francosko).

Okoli sovjetske cone so leta 1947 postavili "tehnične ovire". Dokončno delitev Berlina so vzpostavili leta 1961, ko so okoli Zahodnega Berlina zgradili betonski zid. Berlinski zid, imenovan tudi samo Zid, so zgradili na ozemlju Vzhodnega Berlina in Vzhodne Nemčije, tik ob meji z Zahodnim Berlinom, ki so ga nadzorovali zahodni zavezniki.

Zid je izgubil svojo funkcijo leta 1989. Vzhodno Nemčijo, njeno uradno ime je bilo Nemška demokratična republika, je zajel val sprememb. Množice iz vzhodnega dela so se prvič brez posledic povzpele na zid, kjer so se srečale s prebivalci zahodnega dela. Berlinski zid je padel.

Zid je bil dokončno odstranjen novembra leta 1991. Nekaj manjših ostankov danes služi kot spomenik in turistična znamenitost.

Nedavno je neka japonska televizijska družba darovala milijon evrov, da bi ob ostankih zidu posadili deset tisoč češnjevih dreves.

Okupacijske cone v Berlinu

Padec Berlinskega zidu v časopisu

Zgradba

 • vrsta svetilnih stebrov
 • jarek
 • betonski zid (3,75 m)
 • stražni stolp
 • asfaltirana cesta
 • pas za pse zasledovalce
 • pas za sledi (1–2 m)
 • žična ograja (2–3 m)
 • žična ograja (2,5 m) z električnim signalnim sistemom
 • ovire za vozila
 • Zahodni Berlin
 • Vzhodni Berlin

Konstrukcija na meji

Berlinski zid je bil ena najbolj strogo varovanih meja sploh. Mejo je vsak dan varovalo povprečno 2300 vzhodnonemških vojakov, ki so imeli skoraj tisoč psov.

Zid je bil povsem dokončan do začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja. Sistem varovanja meje in njene bližine (na vzhodni strani) je sestavljalo več con. To so bile vrste betonskih "cvetličnih korit", opozorilne table, ograje iz bodeče žice, patruljne poti, pasti za vozila, poti za stražarje s psi, nadzorni stolpi, ceste, reflektorji, betonska ograja itd.

Dolžina različnih ovir je znašala:
42 kilometrov 3,6 metra visokega betonskega zidu,
59 kilometrov 3,4 metra visokega betonskega zidu,
69 kilometrov 2,9 metra visokega betonskega zidu,
114 kilometrov signalne žice.

Zid je bil betonska ograja, visoka 3,75 metra. Zgrajen je bil iz elementov v obliki črke L z gladkimi betonskimi cevmi, ki so bile na vzhodni strani pobarvane belo. To je bila zadnja tehnična ovira na vzhodnonemški strani meje.

Z leti je postala zahodna stran zidu popisana z grafiti. V zidu je bilo nekaj prehodov. Najbolj slavna je bila točka, ki so jo nadzorovali Američani in se je imenovala Checkpoint Charlie.

Checkpoint Charlie

Sprehod

Animacija

Narration

Po koncu druge svetovne vojne so zmagovalne države zaveznice glavno mesto poražene Nemčije podobno kot samo Nemčijo razdelile na okupacijske cone.

Zahodni del je spadal pod ameriško, angleško in francosko upravo, vzhodni pa pod sovjetsko. Z nastankom dveh držav, Nemške demokratične republike (NDR) in Zvezne republike Nemčije (ZRN), so se nasprotja med zaveznicami še poglobila. Med Sovjetsko zvezo in ZDA je izbruhnila hladna vojna. Vse več vzhodnih Nemcev je prebegnilo skozi Berlin na Zahod.

Da bi ustavile upadanje števila prebivalcev NDR, so vzhodnonemške oblasti leta 1961 med vzhodnim in zahodnim delom mesta potegnile mejno zaporo in tako praktično obkolile Zahodni Berlin. Sprva je bila to samo prepreka iz bodeče žice, pozneje pa so jo dograjevali z drugimi elementi. Eden teh je bil betonski zid, ki je postal simbol hladne vojne.

Prepreka, ki je razpolovila tudi družine in je popolnoma onemogočila prebege v zahodni del, je svojo dokončno obliko dobila v začetku osemdesetih let dvajsetega stoletja. Prva pregrada, gledano iz Vzhodnega Berlina, je bila ograja iz bodeče žice. Sledil je pas za sledi, na katerem so se v pesku pokazale morebitne stopinje. Naslednja pregrada je spet bila ograja iz bodeče žice. Sledil je pas z ovirami za vozila in pas za sledenje s psi. Na sredini je bil širok prostor, na katerem so bila razporejena patruljna vozila in na določenih razdaljah stražni stolpi. Ob njem so postavili vrsto luči in izkopali jarek. Zadnji element v vrsti preprek pa je bil razvpiti betonski zid tik meje z Zahodnim Berlinom.

Berlinski zid je bil najbolj varovana meja vseh časov. Vsak dan je ob zidu službovalo 2300 vzhodnonemških vojakov. Do leta 1989 je bilo 268 poskusov prebega, od tega se jih je najmanj 125 končalo s smrtjo.

Val političnih sprememb v vzhodnem delu Evrope se je dotaknil tudi Berlina. Od poletja 1989 so množične demonstracije v prid reformam v vzhodnonemški družbi postale vsakodnevne. Najpomembnejši zahtevi demonstrantov sta bili odprtje nemško-nemške meje in rušenje Berlinskega zidu. Vse to je skupaj z dogajanjem drugod po Evropi vodilo do odprtja meje in nato rušenja zidu, ki je izgubil svojo vlogo. To je na koncu pripeljalo do ponovne združitve Berlina, Nemčije in nemškega naroda. Leta 1991 se je zato končala tudi hladna vojna.

Povezani dodatki

U-2 Dragon Lady (ZDA, 1957)

Učinkovito izvidniško letalo, ki ga ameriška CIA uporablja že od hladne vojne.

Brandenburška vrata

Brandenburška vrata so bila zgrajena v neoklasicističnem slogu in so danes eden prepoznavnejših simbolov Berlina ter Nemčije.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Nemški vojak (1. svetovna vojna)

Nemški vojaki v prvi svetovni vojni so bili dobro izurjeni in so uporabljali sodobno orožje.

Oblačila (Zahodna Evropa, 1960. leta)

Oblačila pričajo o načinu življenja in kulturi v dani dobi.

Oblačila (Zahodna Evropa, 1980. leta)

Oblačila pričajo o načinu življenja in kulturi v dani dobi.

Refugees and migrants

This animation presents the current refugee crisis from various points of view.

Zgodovinska topografija (kraji)

Naloga z nemo karto je zbirka zgodovinsko pomembnih krajev.

Medcelinska raketa RT-2PM Topol (Sovjetska zveza, 1985)

Mobilna balistična raketa z jedrsko bojno glavo, izdelana v Sovjetski zvezi ob koncu hladne vojne.

Montažna gradnja stavb

V nekdanjih socialističnih državah je bila razširjena gradnja stavb iz vnaprej pripravljenih železobetonskih elementov.

Nemški vojak (2. svetovna vojna)

Vojaki nemškega Wermachta med drugo svetovno vojno so bili dobro izurjeni in so uporabljali sodobno orožje.

Added to your cart.