Alfa D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Alfa D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Eden od strukturnih izomerov glukoz, natančneje D-glukoz.

Kemija

Keywords

alfa-D-glukoze, dekstroza, monosaharid, ogljikovih hidratov, sladkorja, preprost sladkor, stereoizomer, heksoza, glikozid, aldoze, aldeheksoza, srebrna Test ogledalo, Ustava, konformacija, aksialno, Ekvatorialni, fotosinteza, škrob, Organska kemija, kemija

Povezani dodatki

Scenes

Kroglični model

Alfa-D-glukoza C₆H₁₂O₆

Podatki

Molska masa: 180,16 g/mol

Tališče: 146 °C

Gostota: 1,5620 g/cm³

Energija pri gorenju: -2805 kJ/mol

Lastnosti

Alfa-D-glukoza je aldoheksoza. Je bela, sladka, kristalna snov brez vonja, ki se dobro raztaplja v vodi, slabo pa v alkoholu. Če jo segrevamo, se stali že pri nižji temperaturi. Obroč je sestavljen iz etra in hidroksilne skupine.

Alfa’ pomeni, da je hidroksilna skupina, vezana na prvi atom ogljika, pod ravnino obroča, nasproti skupine CH₂OH. Pri beta-D-glukozi sta hidroksdilna skupina in skupina CH₂OH na isti polobli.

’D’ pomeni, da ima kiralno središče, ki je dlje od okso skupine, enako zgradbo kot v D-gliceraldehidu.

Alfa-D-glukoza s karboksilnimi kislinami tvori estre. Pri Felhlingovem in Tollenovem testu daje pozitiven rezultat, saj se v vodni raztopini nekateri obroči razprejo, molekule z odprtimi verigami pa sodelujejo v reakciji.

Pojavnost in proizvodnja

Glukozo najdemo v skoraj vsem sladkem sadju, je sestavina di- in polisaharidov, kakršna sta maltoza in škrob.

Rastline jo proizvajajo s fotosintezo.

Uporaba

Človeško telo energijo, ki nastaja med počasno metabolitično razgradnjo (ali biološko oksidacijo) glukoze, porabi. V večjih količinah jo uporabljamo v različnih kemičnih sintezah, na primer pri proizvodnji sorbitola, glukonske kisline, askorbinske kisline in glutamatske kisline.

Kalotni model

Animacija

Povezani dodatki

Amiloza ((C₆H₁₀O₅)n)

Amiloza je sestavni del škroba, sestavljena je iz molekul D-glukoze. Molekula ima obliko spiralne verige.

D-glukoza (grozdni sladkor) (C₆H₁₂O₆)

Spojina, ki je najpomembnejši vir energije za celice.

Zapiranje obroča glukoze

Animacija prikazuje nastanek alfa in beta-D-glukoze iz odprte verige.

Maltoza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Disaharid, ki nastane iz dveh alfa-D-glukoz.

Saharoza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Spojina bele barve, sladkastega okusa, dobro topna v vodi, ki ga v gospodinjstvu uporabljamo kot sladilo.

Beta D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Eden od strukturnih izomerov glukoz, natančneje D-glukoz.

Beta-D-fruktoza (sadni sladkor) (C₆H₁₂O₆)

Fruktoza ali sadni sladkor je najbolj sladek enostavni ogljikov hidrat.

Celobioza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Celobioza je osnovni gradnik celuloze.

Celuloza ((C₆H₁₀O₅)n)

Poglavitna sestavina rastlinskih tkiv in vlaken.

Fotosinteza (osnovna raven)

Proces, pri katerem rastline iz anorganskih snovi (ogljikovega dioksida in vode) proizvajajo sladkor (glukozo).

Naloge z molekulami VII. (Ogljikovi hidrati)

Naloga za razumevanje zgradbe in razvrščanja mono-, di- in polisaharidov.

Optična izomerija

Asimetrične molekule in njihove zrcalne slike se ne ujemajo.

Zgradba in naloge jeter

Jetra so vitalni organ, ki igra pomembno vlogo pri prebavi maščob, razstrupljanju in presnavljanju.

Added to your cart.