Kalendár

Kalendár na každý deň, v ktorom sú uvedené dôležité a zaujímavé výročia viažuce sa k jednotlivým dňom.

Stroj času

Prehľad osôb a udalostí v dynamickej chronológii a spojitosti.

3D fotky

3D fotografie je možné prezerať s modro-červenými okuliarmi.

Letecká snímka

Významné krajiny a budovy z vtáčej perspektívy.

Súvisiace nástroje a hry

Spoločenská hra

Kvízová hra s viacerými hráčmi s rôznymi známymi typmi hier.

3D Menu

Kategorizovaná zbierka 3D modelov s atraktívnym vyhľadávaním.

Obsahový graf

Všetky učivá mozaLearn systému (knihy, videá, 3D modely, mikroučivá) sú usporiadané do jedného grafu s......

Videoknižnica

Kategorizovaná videostena s rozprávkami, zaujímavými pokusmi a ukážkami filmov.

Dotazník

Jednoduchý dotazník s textom a obrázkami, s jednou alebo viacerými správnymi odpoveďami.

Kvíz

Kvízová hra s 12 tematickými okruhmi a zvyšujúcim sa stupňom náročnosti.

Added to your cart.