Týždenné cvičenie

Praktické cvičenia na každý týždeň vyučovacieho roka, ktoré sú zoskupené podľa ročníkov.

Kalkulačka

Základná a vedecká kalkulačka "s tlačením bločkov".

Číselná os

Precvičujte sčítanie, odčítanie, záporné čísla pomocou rôznych cvičení.

Peniaze

Precvičte si použitie peňazí, mincí, bankoviek a tovaru v rôznych situáciách.

Mriežka na kreslenie

Nástroj na kreslenie a zobrazenie jednoduchých, rovinných útvarov.

Soroban

Nástroj známy už v Staroveku pre zobrazenie čísiel a základných matematických krokov.

Merné jednotky

Nástroj určený na prevod medzi mernými jednotkami fyzikálnych veličín.

Hracia kocka

Viac ako 40 rozličných hracích kociek na precvičenie rôznych predmetov.

Znak alebo písmo

Hra znak alebo písmo v deviatich rôznych verziách.

Dekódovanie

Prezentácia rôznych techník znakovej komunikácie (Braillovo písmo, posunková reč, vlajkové signály,......

Hodiny

Prispôsobiteľné analógové a digitálne hodinky so zaujímavými úlohami a zobrazením presného času.

Tabuľa na počítanie

Precvičte si sčítanie a odčítanie na zaujímavých, hravých úlohách!

Násobilka

Nástroj na precvičovanie násobenia a delenia so zaujímavými úlohami a hrami.

Logické bloky

Používanie logických blokov na pochopenie tematického okruhu množín

Tangram

Zaujímavá, pôvodom čínska logická hra s veľkým množstvom úloh s rôznym stupňom obtiažnosti.

Číselný kruh

Precvičovanie základných operácií s použitím číselného kruhu.

Váha

Dvojramenná váha k zobrazeniu rovníc a zavedeniu ich pojmov.

Veže

Trochu počítania, trochu priestorového videnia, trochu hry.

Matematický kvíz

Matematické otázky s odpoveďami správne/nesprávne počnúc geometriou cez algebru až po teóriu čísel.

Diagram

Vytvorenie teatrálnych diagramov jednoducho, rýchlo, so zabudovanými vzorovými šablónami.

Súradnicová sústava

Znázorňovanie bodu, priamky, kružnice a funkcie v súradnicovom systéme

Pravdepodobnosť

Spojité a diskrétne pravdepodobnostné funkcie s parametrami.

Kaleidoskop

Znázornenie osovej súmernosti hravou formou s úlohami. Možno použiť aj ako editor ikon.

Kvíz

Kvízová hra s 12 tematickými okruhmi a zvyšujúcim sa stupňom náročnosti.

Šach

Hraj proti počítaču alebo s online protihráčom, vyrieš zadané úlohy a analyzuj významné partie!

Mastermind

Mastermind hra s farbami, číslami alebo slovami.

Obrázkové domino

Matematické, jazykové hry hráme podľa pravidiel domina.

Pexeso

Nájdi dvojicu obrázkov medzi obrátenými kartami.

Štvorka vyhráva

Pokúste sa umiestniť vedľa seba, pod seba alebo diagonálne štyri disky rovnakej farby.

Othello

Obsaď čím väčšie územie než tvoj súper!

Domino

Doplň riadok! Daj vedľa seba dominá s rovnakým počtom bodov!

Magický štvorec

Doplňte chýbajúce čísla tak, aby súčet všetkých riadkov a stĺpcov bol rovnaký.

Cesty, smery

Kde vedú cesty? Nasleduj pokyny, aby si našiel vhodný smer!

Hradby

Logická hra, v rámci ktorej musíte vytvoriť na tabuli čo najsilnejšie vojsko.

Číselný hrdina

Precvičovanie základných matematických poznatkov hravou formou

Mikado

Pozbieraj rozhádzané paličky v správnom poradí!

Práca na ceste

Opravte poškodenia na ceste, aby sa vozidlá mohli premávať bez prekážok.

Kladivo

Uhádni, dokedy máš búchať kladivom! Vykladaj slová, počítaj!

Mriežka

Ktorú časť obrázka sme zarámovali? Pozoruj! Uhádni!

Krajný

Vyber, ktorý z obrázkov je najmenší alebo najväčší!

Pokračuj!

Pilotuj lietadlo, veď hada, nasmeruj včielku správnym smerom!

Šachové kroky

Precvičte si možnosti ťahov šachových figúrok!

Nájdi cestu domov

Pomôž zvieratám nájsť cestu domov, týmto precvičuješ šachové kroky!

Kráčaj!

Ukáž ktorá cesta na šachovnici vedie k zadanému poľu!

Orientujte sa!

Zoznámte sa so šachovnicou a naučte sa orientovať sa na jednotlivých políčkach!

Pohyb na šachovnici

Dostaňte sa do cieľa pomocou krokov zodpovedajúcim pravidlám!

Posúvacia skladačka

Usporiadajte čísla, písmená alebo poskladajte obrázok posúvaním blokov na prázdne miesta!

Súvisiace nástroje a hry

Spoločenská hra

Kvízová hra s viacerými hráčmi s rôznymi známymi typmi hier.

3D Menu

Kategorizovaná zbierka 3D modelov s atraktívnym vyhľadávaním.

Obsahový graf

Všetky učivá mozaLearn systému (knihy, videá, 3D modely, mikroučivá) sú usporiadané do jedného grafu s......

Videoknižnica

Kategorizovaná videostena s rozprávkami, zaujímavými pokusmi a ukážkami filmov.

Dotazník

Jednoduchý dotazník s textom a obrázkami, s jednou alebo viacerými správnymi odpoveďami.

Obrázkové karty

Šestnásť balíčkov obrázkových kariet s rôznymi témami, s možnosťou vytiahnutia obrázku.

Karty

Vytváranie textových a obrázkových kariet rýchlo a jednoducho.

Stroj času

Prehľad osôb a udalostí v dynamickej chronológii a spojitosti.

Tabuľa funkcií

Zbierka matematických a fyzikálnych funkcií, vzorcov a vysvetľujúcich obrázkov.

Skladačky

Mnoho obrázkových a slovných skladačiek s kľúčom

Added to your cart.