Videoknižnica

Kategorizovaná videostena s rozprávkami, zaujímavými pokusmi a ukážkami filmov.

Chemické prvky

Periodická sústava s mnohými užitočnými funkciami filtrovania a triedenia.

Molekuly

Hlavné vlastnosti molekúl, štrukturálne vzorce a názorné trojrozmerné modely.

Mikroskop

Zbierka nahrávok mikroskopických objektov, ktoré sú neviditeľné voľným okom.

Diagram

Vytvorenie teatrálnych diagramov jednoducho, rýchlo, so zabudovanými vzorovými šablónami.

Nerasty

Vlastnosti a údaje najznámejších minerálov v trojrozmernom zobrazení.

Kvíz

Kvízová hra s 12 tematickými okruhmi a zvyšujúcim sa stupňom náročnosti.

Súvisiace nástroje a hry

Spoločenská hra

Kvízová hra s viacerými hráčmi s rôznymi známymi typmi hier.

3D Menu

Kategorizovaná zbierka 3D modelov s atraktívnym vyhľadávaním.

Obsahový graf

Všetky učivá mozaLearn systému (knihy, videá, 3D modely, mikroučivá) sú usporiadané do jedného grafu s......

Dotazník

Jednoduchý dotazník s textom a obrázkami, s jednou alebo viacerými správnymi odpoveďami.

Kalkulačka

Základná a vedecká kalkulačka "s tlačením bločkov".

Merné jednotky

Nástroj určený na prevod medzi mernými jednotkami fyzikálnych veličín.

Stroj času

Prehľad osôb a udalostí v dynamickej chronológii a spojitosti.

Tabuľa funkcií

Zbierka matematických a fyzikálnych funkcií, vzorcov a vysvetľujúcich obrázkov.

Added to your cart.