Hracia kocka

Viac ako 40 rozličných hracích kociek na precvičenie rôznych predmetov.

Tabuľa s písmenami

Vyložte zmyselné slová, vety z pomiešaných kariet s písmenami.

Písmenkové karty

Obrázková abeceda so zvukovým prevedením správnej výslovnosti.

Karty so slovami

Zbierka kariet so slovami so vzorovými vetami a priradením slovného druhu.

Rukopis

Rukopis s obyčajným písmom alebo kurzívou, z textu písaného na klávesnici.

Dekódovanie

Prezentácia rôznych techník znakovej komunikácie (Braillovo písmo, posunková reč, vlajkové signály,......

Usporiadanie písmen

Nastavenie poradia učenia sa písmen a vyznačiť aktuálne preberané písmeno.

Pravopis

Precvičte si pravopis slov podľa gramatických zákonitostí!

Obrázkové domino

Matematické, jazykové hry hráme podľa pravidiel domina.

Kladivo

Uhádni, dokedy máš búchať kladivom! Vykladaj slová, počítaj!

Pokračuj!

Pilotuj lietadlo, veď hada, nasmeruj včielku správnym smerom!

Súvisiace nástroje a hry

Spoločenská hra

Kvízová hra s viacerými hráčmi s rôznymi známymi typmi hier.

Videoknižnica

Kategorizovaná videostena s rozprávkami, zaujímavými pokusmi a ukážkami filmov.

Dotazník

Jednoduchý dotazník s textom a obrázkami, s jednou alebo viacerými správnymi odpoveďami.

Obrázkové karty

Šestnásť balíčkov obrázkových kariet s rôznymi témami, s možnosťou vytiahnutia obrázku.

Karty

Vytváranie textových a obrázkových kariet rýchlo a jednoducho.

Kalendár

Kalendár na každý deň, v ktorom sú uvedené dôležité a zaujímavé výročia viažuce sa k jednotlivým dňom.

Stroj času

Prehľad osôb a udalostí v dynamickej chronológii a spojitosti.

Kvíz

Kvízová hra s 12 tematickými okruhmi a zvyšujúcim sa stupňom náročnosti.

Added to your cart.