Spoločenská hra

Kvízová hra s viacerými hráčmi s rôznymi známymi typmi hier.

3D Menu

Kategorizovaná zbierka 3D modelov s atraktívnym vyhľadávaním.

Obsahový graf

Všetky učivá mozaLearn systému (knihy, videá, 3D modely, mikroučivá) sú usporiadané do jedného grafu s......

Videoknižnica

Kategorizovaná videostena s rozprávkami, zaujímavými pokusmi a ukážkami filmov.

Dotazník

Jednoduchý dotazník s textom a obrázkami, s jednou alebo viacerými správnymi odpoveďami.

Hracia kocka

Viac ako 40 rozličných hracích kociek na precvičenie rôznych predmetov.

Obrázkové karty

Šestnásť balíčkov obrázkových kariet s rôznymi témami, s možnosťou vytiahnutia obrázku.

Karty

Vytváranie textových a obrázkových kariet rýchlo a jednoducho.

Hodnotiaca tabuľa

Tabuľa s obrázkami na hodnotenie kolektívnej práce.

Stopky

Nástroj slúži na odpočítavanie času a stopky, k riešeniu úloh načas, s možnosťou nastavenia hudby v pozadí.

Kalendár

Kalendár na každý deň, v ktorom sú uvedené dôležité a zaujímavé výročia viažuce sa k jednotlivým dňom.

Stroj času

Prehľad osôb a udalostí v dynamickej chronológii a spojitosti.

Skladačky

Mnoho obrázkových a slovných skladačiek s kľúčom

TOP 5

Päť najlepšie ohodnotených 3D modelov, videí a obrázkov za daný týždeň, ktoré sú dostupné pre každého.

Puzzle

Puzzle s možnosťou vtiahnutia aj vlastných obrázkov.

Kvíz

Kvízová hra s 12 tematickými okruhmi a zvyšujúcim sa stupňom náročnosti.

3D skladačka

Táto zaujímavá a farebná hra je určená na rozvoj priestorového vnímania. Riešenie môžete skontrolovať......

Pexeso

Nájdi dvojicu obrázkov medzi obrátenými kartami.

Zopakuj to!

Zapamätajte si poradie zobrazením obrázkov a zopakujte to!

Práca na ceste

Opravte poškodenia na ceste, aby sa vozidlá mohli premávať bez prekážok.

Mriežka

Ktorú časť obrázka sme zarámovali? Pozoruj! Uhádni!

Krajný

Vyber, ktorý z obrázkov je najmenší alebo najväčší!

Pokračuj!

Pilotuj lietadlo, veď hada, nasmeruj včielku správnym smerom!

Added to your cart.