Dekódovanie

Prezentácia rôznych techník znakovej komunikácie (Braillovo písmo, posunková reč, vlajkové signály, čiarové kódy, hieroglyfy). Zobraziť pomocníka

Súvisiace nástroje

Added to your cart.