mozaBook

Výučbový prezentačný softvér

MozaBook softvér je k dispozícií pre školy, učiteľov, rodičov a žiakov. V závislosti od potrieb rôznych používateľov si môžete vybrať z licencií vhodných na domácu prípravu, ako aj softvér, ktorý sa používa v rámci vyučovacích hodín na interaktívnej tabuli.

Stiahnuť a vyskúšať zadarmo!
K používaniu programu musíte mať zakúpený licenčný kód, ktorý budete mať sprístupnený po nákupe v menu "Moje nákupy" a odošleme vám ho aj na emailovú adresu.
Porovnanie
ZALOŽENÉ NA PREHLIADAČI ZALOŽENÉ NA WINDOWSE
mozaWeb
FREE
mozaWeb
PREMIUM
mozaBook
STUDENT
mozaBook PERSONAL mozaBook
CLASSROOM

Web

Web

PC, Tablet

PC, Tablet

PC
Komu to odporúčame Pre žiakov na domáce použitie Do učebne informatiky Pre žiakov na Windows počítač Pre učiteľov na použitie na hodine
Prístup k obsahu
Otvoriť HOME digitálne knihy *
Otvoriť CLASSROOM digitálne knihy *
Pomocou kódu, ktorý sa nachádza v tlačenej učebnici, môžete používať aj digitálnu verziu publikácie
Možno otvoriť digitálny obsah nachádzajúci sa v knihách
Prehrávanie 3D animácií z mediálnej knižnice obmedzené
Prehrávanie videí z mediálnej knižnice obmedzené
Používanie nástrojov a hier obmedzené
Požiadavky na systém
Dostupné prostredníctvom prehliadača
Musí sa nainštalovať aplikácia
Na koľkých počítačoch to možno používať v rovnakom čase? 1 1 1 1 1 1 1
Na koľko počítačov možno nainštalovať jednu mozaBook licenciu? 1 1 Na jednej interaktívnej tabuli a na jednom PC
Dostupné funkcie
Možno používať v niekoľkých jazykoch voliteľné
Možno používať na interaktívnej tabuli
Možnosť premietania v triedach pomocou projektora
Možno používať touch funkcie
Classroom management, zadávanie domácich úloh
Sociálne funkcie, riešenie domácich úloh s mozaWeb PREMIUM predplatným
Zdieľanie individuálne vytvorených obsahov
Možnosť importovania PFD a PPT
Cena /rok (v prípade individuálnej objednávky)
ZDARMA
Individuálne
/ Žiaci
/ Učiteľ
- Individuálne

/ Žiaci

Individuálne

/ Učiteľ

Cena /rok (v prípade hromadnej objednávky pre školu) - V balíku
/ Žiaci
/ Učiteľ
V balíku

/ Žiaci

- V balíku

/ Učiteľ

* Licencie neobsahujú digitálne knihy. Knihy si môžete osobitne zakúpiť v našom internetovom obchode.
mozaBook môžete používať na operačných systémoch Windows Vista, Windows 7, Windows 8 alebo Windows 10.
Added to your cart.