Zmena v počte nádychov pri záťaži

Aj v prípade tela v dobrej kondícii sa počet nádychov za jednotku času zdvojnásobí aj pri menšej...

Doma vyrobený kompas

Vyrobme si kompas pomocou niekoľkých jednoduchých prvkov

Reakcia hliníka a jódu

Hliník reaguje s jódom za prítomnosti niekoľkých kvapiek vody ako katalyzátora.

Čo tvorí lišajníky?

Ložiská tvorené hubovými vláknami a riasami pod svetelným mikroskopom pri stonásobnom zväčšení.

Vitamíny

Odkiaľ získava náš organizmus vitamíny, ktoré potrebuje?

Odkiaľ pochádza zlato?

Zlato je zriedkavý kov. Často ho možno vyťažiť iba ťažkou prácou, pri ktorej hrozí...

Pomalý fotón

Čo je slnečné svetlo? Ako vzniká a koľko času potrebuje, aby dorazilo na Zem?

Štipľavá paprika

Za štipľavosť paprík je zodpovedný kapsaicín. Táto látka vyvoláva prudké reakcie nášho organizmu.

Ľaváctvo

Keď má niekto zlý deň, často hovoríme, že vstal ľavou nohou. Ale aká je súvislosť medzi ľavou...

Prekročenie rýchlosti zvuku

Čo je rýchlosť zvuku? Aké javy môžeme pozorovať pri prekročení rýchlosti zvuku?

Tvar snehových vločiek

Keď sa pozrieme na snehovú vločku zblízka, vidíme, že má symetrický, šesťuholníkový tvar. Ale...

Najosamelejšie miesto na Zemi

Na otvorenom mori sa nachádza jeden bod, ktorý je od najbližšej pevniny vzdialený 2688 km.

Prečo je morská voda slaná?

Veľkú časť zemského povrchu, 71% pokrýva voda. Ale prečo máme na Zemi sladkú aj slanú vodu?

MozaVideo Showreel 2019

Počas 10 rokov sme natáčali filmy na 5 kontinentoch a teraz máme už viac ako 1000 videí vo viac...

Mozaik Education Promo 2019

Vzdelávacie riešenia Mozaik Education ponúkajú viacero možností pre prácu v triedach a domáce...

Mozaik 3D Showreel 2019

Objavte viac než 1200 vzdelávacích 3D scénok, s ktorým je učenie zážitkom.

Perpetuum mobile

Je to možné, aby stroj po prvom zapnutí fungoval donekonečna?

Priehľadná kola

Odstráňme charakteristickú farbu koly!

Added to your cart.