Patelárny reflex

Ak klepneme na šľachu pod jabĺčkom, natiahne sa stehnový napínač.

Svetelný reflex zrenice

Pri silnom svetle sa zrenica zúži a pri slabom svetle sa rozšíri.

Látky v tabakovom dyme

Nefajčite! Toto video ukazuje, čo sa deje v pľúcach počas fajčenia.

Príprava zmesí, separovanie zložiek 2

Separácia zmesí na zložky, ak jedna zložka je rozpustná vo vode.

Príprava zmesí, separovanie zložiek 1

Zmesi možno separovať na základe rozdielnych vlastností zložiek.

Zápalková raketa

Pomocou zápalky a alobalu si môžete vyrobiť malú raketu.

Fyzikálne a chemické zmeny Reakcia železa a síry

Vplyvom zohrievania sa tieto dva prvky zlúčia a vytvoria zlúčeninu.

Test farbosleposti

Červeno-zelená farbosleposť je genetické ochorenie.

Reakcia hliníka a brómu (pozorovanie)

Zlúčením tohto halogénu s kovmi vznikajú bromidy.

Ovocná batéria

Pozrite si, ako niekoľko citrónov môže vyrobiť elektrinu.

Parná turbína

Pomocou nápojovej plechovky, vody a Bunsenovho kahana môžeme pripraviť špeciálnu parnú turbínu.

Uhasenie sviečky pomocou oxidu uhličitého

V nasledujúcom pokuse vyrobíme z octu a prášku do pečiva oxid uhličitý.

Endotermická reakcia

Hydroxid bárnatý reaguje s dusičnanom amónnym, pričom absorbujú teplo zo svojho prostredia.

Príprava zmesí, separovanie zložiek 1 (pozorovanie)

Zmesi možno separovať na základe rozdielnych vlastností zložiek.

Príprava zmesí, separovanie zložiek 2 (pozorovanie)

Separácia zmesí na zložky, ak jedna zložka je rozpustná vo vode.

Lokalizácia zvuku

Lokalizácia zvuku hrá dôležitú úlohu pri orientácii. Zvuk zachytí najskôr to ucho, ktoré je...

Fyzikálne a chemické zmeny Reakcia železa a síry (pozorovanie)

Vplyvom zohrievania sa tieto dva prvky zlúčia a vytvoria zlúčeninu.

Vplyv zmeny tlaku na chemickú rovnováhu

Skúmanie rozpusteného oxidu uhličitého vo fľaši so sýtenou vodou.

Skúmanie slepej škvrny

Metóda, pomocou ktorej môžeme určiť, kde sa v našom zornom poli nachádza slepá škvrna.

Added to your cart.