Pozorovanie procesu mrznutia

Pri mrznutí sa vnútorná energia salolu znižuje, kým v prípade chladiacej vody sa zvyšuje.

Pozorovanie topenia

Pri zohrievaní salolu umiestneného do vody možno pozorovať zákonitosti topenia

Added to your cart.